Alfa Lift - smart design for havvindinstallasjonar

Published


Reiarlaget OHT, med hovudkontor i Oslo, feira nyleg kjølstrekk på sitt nye ‘Alfa Lift’-installasjonsfartøy, spesialdesigna for installasjon av havvindfundament i den tidlege utbygginga av nye havvindparkar. Ulstein har utvikla skipsløysingar for å arbeide innan alle fasane i utviklinga av havvindfarmar.

Five stages in the lifecycle of an offshore wind farm.
Five stages in the lifecycle of an offshore wind farm.

Ulstein har bakgrunn frå offshore olje- og gassindustrien, med design og bygging av skip for arbeid i nokre av verdas tøffaste område og for svært krevjande operasjonar. Ulstein har no vorte ein leiande aktør innan den veksande havvindindustrien. For å kunne bidra til å redusere LCOE (Levelised Cost of Energy) i framtidige havvindprosjekt, er det avgjerande med kunnskapar om korleis ein best kan integrere dei tekniske, driftsmessige og kommersielle aspekta i fartøydesigna. Nye havvindparkar vert etablerte lenger frå land, i grovare sjø og på djupare vatn. Dette aukar behovet for høgare lasteevne, komfort og stor innreiing, fartøyet sin fleksibilitet og driftssikkerheit.

Les korleis X-STERN® verkar inn på arbeidet i eit serviceoperasjonsskip: The wind farm rocker

Heile spekteret innan skip for havvindindustrien

Det vert stilt endå større krav til skipa sin kapasitet og yteevne når utviklinga i energiproduksjon frå havvind går i retning av større turbinar og djupare vatn. Både for fartøy som vert brukte til kartlegging eller tilrettelegging av havbotnen, installasjonsfartøy, service- og driftsfartøy og kabelleggingsfartøy, er det ein generell trend at fartøya vert større og dyrare. Ulstein sitt ‘Alfa-Lift’-design er eit tilsvar til denne trenden. Ut frå Archimedes sitt prinsipp kan Alfa Lift-designet gi høgare yting enn eksisterande fartøydesign utan at det går ut over den økonomiske innteninga i operasjonane.

Kvifor er Alfa Lift eit eksepsjonelt skip?

Seaway Alfa Lift-fartøyet skal med sine 48 0000 dødvekttonn frakte og installere fundamenta til havvindfarmar. Fleksibiliteten som ligg i designet opnar for moglegheita til å utføre tungtransport, installasjons- og avviklingsaktivitetar i andre marknader. Fartøyet er heilt spesielt ved at det sjølv kan utføre tunge kranløft med hovuddekket nedsenka. Det er gjort tiltak for å redusere skipet sin miljøpåverknad. Skipet har ei batteripakke som bidreg til å redusere det totale drivstofforbruket og utsleppa. I tillegg har skipet avgassrensesystem, og motorane er i samsvar med IMO sine Tier III-krav, som inneber reduksjon i NOx-utslepp.

Fartøyet sin kapasitet er i samsvar med framtida sine krav til havvindindustrien. Det kan transportere og installere opp til ti fundament, kvart av dei på 1500 tonn, eller elleve vindturbintårn, kvart på 2000 tonn, og tilhøyrande overgangsstykke for dei største forventa framtidige vindturbingeneratorane. Fartøyet er for tida under bygging på CMHI-verftet, Kina, og er planlagt for levering 2021/2022. OHT har opsjonar for opp til tre skip av same design ved verftet.

Ulstein har utvikla fleire andre fartøy for havvind eller walk-to-work-arbeid, desse inkluderer mellom andre om tungløftsfartøyet Stella Synergy for Jumbo, Kasteelborg for Wagenborg, Heerema sitt Aegir tungløftsfartøy og Van Oord sitt steininstallasjonsfartøy Bravenes. I tillegg er fleire serviceoperasjonsskip kontraherte av eller er i arbeid for Bernhard Schulte Offshore, Acta Marine og Seaway 7. Ulstein Verft har også nyleg bygd kabelleggingsskipet Nexans Aurora.

Please contact us for more information

Ulstein Design & Solutions B.V.

Cornerstone Building (6th floor)
Rotterdam Airportplein 32
3045 AP Rotterdam
The Netherlands

Tel: +31 10 475 00 11

udsbv.info@ulstein.com

Marketing and sales manager Nick Wessels
Nick Wessels

Marketing & sales manager

Tel: +31 620 43 0465

nick.wessels@ulstein.com