SX222 ULSTEIN June23 Power System See Through blue 85pst

System Architect

Ulstein Design & Solutions

Søknadsfrist: 14.01.24

Vil du vere med å skape framtidas berekraftige skip?

ULSTEIN Design & Solutions jobbar kontinuerleg for å innovere, engasjere og avansere. Vår ekspertise og kreativitet gir industrien nye innovative design, løyser utfordringar og bidreg til langsiktig konkurransekraft. Vi gjer dette ved å designe og gjennomføre prosjekt med fokus på miljø, kostnadseffektivitet, pålitelegheit og den totale livssykluskostnaden for produktet.

Ulstein Design & Solutions si oppdragsmengde er aukande, og vi ser etter ein motivert og engasjert systemarkitekt som er interessert i å bidra i utvklinga av berekraftige systemlsøysingar for skip.

Stillinga vil vere ein del av eit spanande fagmiljø og tverrfagleg designteam, og opnar moglegheiter for profesjonell og personleg utvikling i eit internasjonalt miljø.    

Designteamet bidreg i heile skipsdesignsyklusen frå skisse til seglande skip, samt med fagleg støtte også vidare i skipets levetid. Som systemarkitekt bidreg du i det multidisiplinære konseptutviklings-teamet som utviklar og definerer skip og skipssystem. Vi søker primært deg som har kunnskap om og bakgrunn frå arbeid med marine kraft-, framdrifts-, automasjons- og elektriske system. Kunnskap om modellering og simulering av system er også av interesse.

Aktuelle kandidater vil verte kontakta fortløpande

Praktiske opplysingar:

Søknadsfrist: 14.01.24

Bedrift: Ulstein Design & Solutions AS

Arbeidsstad: Ulsteinvik

Tittel: System Architect

Tal stillingar: 1

Fulltid / deltid: Fulltid

Tilsettingstype: Fast stilling

Ledig stilling: System Architect

I over 100 år har vi utvikla framtidsretta produkt og tenester for den maritime næringa. Bli med på reisa vidare. 

Arbeidsoppgåver

 • Design og dokumentasjon av kraft- propulsjon, automasjons- og elektriske system i konseptutvikling av skip 
 • Kartlegging av krav og utarbeiding av konkurransedyktige løysingar 
 • Dimensjonere kraftsystem og dokumentere kraft og energibalanse 
 • Utarbeide prinsipielle einlinjeskjema  
 • Utarbeide overordna systemdokumentasjon,  t.d.. spesifikasjonar og systemfilosofiar 
 • Design av skipets hjelpesystem 
 • Oppfølging av prosjektgjennomføring i skipsbyggingsprosjekt, samt bidra i ettermarknadsarbeid 
 • Samarbeid og kommunikasjon med reiar, myndigheiter, verft, utstyrsleverandørar m.m. 
 • Vere oppdatert på internasjonale reglar, krav og standardar, tilgjengeleg teknologi og utstyr i marknaden 
 • Salsstøtte 
 • Bidra i forskings- og utviklingsarbeid 

Kvalifikasjonar

 • Master- eller bachelorgrad frå høgskule/universitet 
 • God kunnskap om marine skipssystem 
 • Teknisk, operasjonell og kommersiell forståing for skip og skipssystem 
 • Interesse og forståing for teknologi og teknologiutvikling 
 • Interesse og forståing for datateknologi, digitale verktøy og moglegheitsrommet innan digitalisering 
 • Erfaring med modellering og simulering er ein fordel (Matlab/Simscape, 20-sim, Python) 
 • Kjennskap til internasjonale reglar og standardar 
 • Operasjonell erfaring frå skip og/eller erfaring frå arbeid innan annan skipsrelatert verksemd er ein fordel, men nyutdanna oppmodast også til å søke. 

Personlege eigenskapar

 • Lagspelar 
 • Engasjert og kreativ med gode kommunikasjonsevner 
 • Strukturert, med evne til å arbeide både sjølvstendig og i team 
 • Problemløysande og analytisk med heilheitleg perspektiv 
 • Beslutningsdyktig med evne til å prioritere arbeidsoppgåver 
 • Evne til å tileigne deg kunnskap, dele kunnskap og motivere andre 

Vi tilbyr

 • Kompetent og innovativt fagmiljø 
 • Godt arbeidsmiljø 
 • Konkurransedyktige vilkår  
 • Fleksitidsordning 
 • Gode forsikrings- og pensjonsordningar 

 

Kontakt

Ann Katrin Barstad
Manager Design
Telefon: 915 30 971

Ulstein Verft DJI 0125

Om Ulstein

Ulstein er ein internasjonalt anerkjent leverandør av skipsdesign, skipsbygging og systemløysingar for skip. I meir enn 100 år har vi utvikla framtidsretta produkt og tenester for det maritime miljøet, og vår visjon er å skape morgondagens løysingar for berekraftige marine operasjonar. Ulstein har aktivitet i fleire land, med hovudkontor i Ulsteinvik på Sunnmøre.

Menneska i Ulstein er den viktigaste ressursen. Mangfald av ferdigheiter, personlegdomar, erfaring og bakgrunn skapar eit globalt team som kombinerer innovasjon, kvalitet og ekspertise.

Ulstein Design & Solutions AS utviklar ei rekke prisvinnande skipsdesign og systemløysingar. I tillegg tilbyr selskapet tenester innan engineering, prosjektstyring og siteoppfølging for skipsbygging. Selskapet er ein del av forretningsområdet Design & Solutions, som tilbyr design og løysingar for offshoreenergimarknaden (vind, olje og gass), ekspedisjonscruise og fiskeri.