Ulstein Design & Solutions AS

Ulstein Design & Solutions AS utviklar ei rekke prisvinnande skipsdesign og systemløysingar. I tillegg tilbyr selskapet tenester innan engineering, prosjektstyring og siteoppfølging for skipsbygging. Selskapet er ein del av forretningsområdet Design & Solutions, som tilbyr design og løysingar for offshoreenergimarknaden (vind, olje og gass), ekspedisjonscruise og fiskeri.

Adresse

Osnesvegen 110
6065 Ulsteinvik
Norway

Design som driv næringa vidare

Vi har spesialisert oss på å utvikle skipdesign, planlegge utstyrspakkar og integrere system for skipsbygging over heile verda. Tenestene våre inkluderer konsept- og detaljdesign, redesign og produktutvikling. Vi tilbyr også CFD-analysar, tanktestar, prosjektleiing, site-oppfølging, installasjon og kommisjonering.

Vi arbeider kontinuerleg med å forbetre kvar enkelt fase gjennom utviklings- og designprosessen vår slik at ytinga aukar medan kostnadene vert reduserte. Fokuset vårt er på å forbetre effektiviteten, pålitelegheita og tryggleiken i krevjande skipsoperasjonar.

Vårt tette samspel mellom design, engineering, produksjon og skipsoperasjonar gjer oss i stand til å levere effektive ettermarknads- og oppgraderingstenester. Vi leverer løysingar med konkurransedyktig livssykluskostnad.

Dei patenterte skroginnovasjonane X-BOW®, X-STERN® og TWIN X-STERN® forbetrar tryggleik og komfort om bord samtidig som drivstofforbruket vert redusert.

Runar Muren DSC4429 comp bw

Runar Muren

Beskrivelse
Managing Director
Tilknytning
Ulstein Design & Solutions AS
Lars Ståle Skoge DSC4468 comp bw

Lars Ståle Skoge

Beskrivelse
Commercial Director
Tilknytning
Ulstein Design & Solutions AS
Rolf Petter Almli DSC5166 comp bw

Rolf Petter Almli

Beskrivelse
Sales Manager
Tilknytning
Ulstein Design & Solutions AS
Geir Heltne DSC4460 comp bw

Geir Heltne

Beskrivelse
Sales Manager
Tilknytning
Ulstein Design & Solutions AS
Ann Katrin Barstad DSC4298 comp bw

Ann Katrin Barstad

Beskrivelse
Manager Design
Tilknytning
Ulstein Design & Solutions AS
DSC4827 comp bw

Roy Lindset

Beskrivelse
Manager service dept.
Tilknytning
Ulstein Design & Solutions AS
KS

Katrine Sundal

Beskrivelse
HR Manager
Tilknytning
Ulstein Design & Solutions AS
Terje Våge DSC4305 comp bw

Terje Våge

Beskrivelse
Principal Engineer - Lead Naval Architect
Tilknytning
Ulstein Design & Solutions AS
Åsmund Eide DSC4618 comp bw

Åsmund Eide

Beskrivelse
Senior Engineer Lead Naval Architect
Tilknytning
Ulstein Design & Solutions AS