IDC 2022 2

Skaparglede og innovasjonskultur

Vi har ein forretningskultur som kombinerer struktur og kreativitet, erfaring og innovasjon, djerv tenking og nøyaktig gjennomføring. 

P Xnnn txt img 2

På jakt etter dei gode løysingane

Driven av ein visjon om å skape morgondagens løysingar for berekraftige marine operasjonar, utviklar vi banebrytande design, system og løysingar og byggjer skip for dei mest krevjande forholda. Vi søker å vere eitt steg føre i å løyse viktige utfordringar for den maritime industrien. Ved å innovere og forme morgondagens løysingar, skapar vi verdi for kundane, aksjonærar, tilsette og samfunnet som heilskap. 

Vi leitar stadig etter betre svar. Det første steget er å stille nye spørsmål. Ulstein har møtt tidlegare utfordringar i industrien ved å ønske endringar velkomne og identifisere moglegheiter, og vi held fram med å tru på den formelen.

Folka våre er vår viktigaste ressurs

Gunvor Ulstein
Styreleiar Ulsmo
Steel cutting statement signed - Frode Beyer, Project manager, Nexans and Jarle Åsemyr, Hull production manager, Ulstein Verft.

Pålitelege leveransar

Ulstein Group er eit familieeigd selskap, assosiert med unik design og kvalitet i leveransane våre. Vi designar og bygger skip for ulike operasjonar, utviklar og integrerer kraft- og kontrollsystem, og arbeider kontinuerleg med innovasjon for å kome opp med nye løysingar for auka effektivitet og operabilitet.

Dei gode prosessane

For å forenkle og forbetre arbeidsprosessar og samarbeid, dokumenterer og straumlinjeformar vi forretnings- og arbeidsprosessane våre frå idé til ferdig produkt.

Styrken vår

Styrken vår er at vi har design, engineering og produksjon i same konsern. Gjennom kontinuerleg kontakt med kundane våre og gjennom investeringar i shipping får vi også god kjennskap til krava som stillast til det vi skal levere.  

Vi bygger og utviklar skip ved Ulstein Verft, samtidig som vi leverer skipsdesignpakkar og on-site-tenester til verft over heile verda.  

X-BOW® er eit døme på kva vi kan oppnå når visjonære designarar samarbeider med våre praktisk orienterte, problemløysande ingeniørar i tett samspel med kundane våre. 

Ulstein received Nor-Shipping's Innovation award 2015.

Strukturert skaparglede som banar veg for ein grønare morgondag

Sjå korleis vi imøtekjem behovet i den maritime industrien for innovasjon ved å kombinere erfaring med djerv tenking.

Kva er historia vår

Vi ønsker å gi meirverdi til kundane våre, noko som vert avspegla i visjonen og verdiane våre. Vi har ein forretningskultur og prestasjonar som vi er stolte av, og saman utgjer dette kjerna av det som er oss.  

Og kva er det som verkeleg skil oss ut? Ei rik maritim historie som har gitt oss ein unik identitet og ein arv som lever vidare.  

Ulstein Verft DJI 0125

Korleis vi gjer ein skilnad

Ulstein Group er eit tredje generasjons, familieeigd selskap og ein internasjonalt anerkjend leverandør av skipsdesign, skipsbygging og systemløysingar for skip. Ulstein sin visjon er å skape morgondagens løysingar for berekraftige marine operasjonar. Selskapet vart etablert i 1917, og har hovudkontor i Ulsteinvik. 

Heritage Ulstein Mek1927

Arven vår

I løpet av åra har Ulstein utvikla seg frå å vere ein mekanisk verkstad til eit innovativt selskap innan skipsdesign, skipsbygging og maritime løysingar for den globale marknaden. Her er eit innblikk i vår historie gjennom 100 år.

IDC 2022 2

Skaparglede og innovasjonskultur

Vi har ein forretningskultur som kombinerer struktur og kreativitet, erfaring og innovasjon, djerv tenking og nøyaktig gjennomføring.