Paintwork on the PX121 designed platform supply vessel NAO Thunder. Photo: Karl Otto Kristiansen.

Sandblåsing og grunning

Ved Ulstein Verft har vi lang fartstid på overflatebehandling av skrog. Dokkhallen gir oss gode fasilitetar og jobbe i og arbeidet får eit perfekt resultat. 

Ta kontakt
Blue Thunder paintwork Karl Otto Kristiansen

Sandblåsing og grunning skjerma for vêr og vind

Sandblåsing og grunning er essensielle prosessar i vedlikehald og oppussing av fartøy. Halve tørrdokka vår inngår som ein del av dokkhallen, der fartøyet og arbeidarane er skjerma frå vêr og vind. Eit kontrollert miljø og god lysforhold gir auka sikkerheit og god  kontroll på prosessane og resultatet. 

Ved å jobbe i eit lukka miljø forhindrar vi òg at støv og restmateriale spreier seg og det reduserer risiko for forureining og helsefare.

Sikre levetida på fartøyet ditt med skikkeleg forarbeid og vedlikehald av topp kvalitet. 

Fasilitetar ved verftet

Ulstein Verft er eit kompakt og komplett verft for å betena behova dine.

Yno 302 at Ulstein Verft being launched from the dock hall

Tørrdokk og dokkhall

Det kontrollerte miljøet i ei tørrdokk gir ei optimal ramme for skipskonstruksjon og skipsreparasjonsprosjekt. Beskytta frå elementa kan arbeidarane våre arbeida trygt og effektivt, upåverka av dårleg vêr eller turbulent sjø. 

Paintwork on the PX121 designed platform supply vessel NAO Thunder. Photo: Karl Otto Kristiansen.

Sandblåsing og grunning

Ved Ulstein Verft har vi lang fartstid på overflatebehandling av skrog. Dokkhallen gir oss gode fasilitetar og jobbe i og arbeidet får eit perfekt resultat. 

Service aftermarket

Kranløft og transport

Vi leverer krantjenester, tungløft og transport med lekter. Ved å kombinere bruken av beltekran, lekter og multiwheeler kan vi gjere oppdrag både på land og langs kysten.

Verftet Blue Skip 2015

Mobilisering og demobilisering

Vi tilbyr utmerka logistikkhandtering for å sikre effektiv mobilisering og demobilisering av utstyr for fartøy.

PES8393

Rørbøying

Kvalitetsrør sidan 1996. 

Kaldbøying av rør for auka haldbarheit og rask leveringstid.

Ta kontakt

Martin Hansen DSC4357 comp bw

Martin Sundgot Hansen

Beskrivelse
Sales Manager Aftermarket
Tilknytning
Ulstein Verft AS
Lars L Olsen DSC4221 compbw

Lars Lühr Olsen

Beskrivelse
Managing Director
Tilknytning
Ulstein Verft AS
Martin Hansen DSC4357 comp bw

Martin Sundgot Hansen

Sales Manager Aftermarket

Tilknytning
Ulstein Verft AS
Lars L Olsen DSC4221 compbw

Lars Lühr Olsen

Managing Director

Tilknytning
Ulstein Verft AS