Ulstein 2024 web 1489

Arbeidsleiar Elektro

Ulstein Elektro Installasjon

Søknadsfrist: 31.08.24

Vil du jobbe som Arbeidsleiar Elektro på vår vedlikehaldsavdeling?

Skipsbyggingsområdet, som Ulstein Elektro Installasjon er ein del av, er inne i ei spennande fase med fleire kontraktar på både nybygg og ettermarknadsoppdrag. Vi gler oss over ein langsiktig og stabil horisont med mykje aktivitet, og treng difor fleire dyktige kollegaer til teamet vårt. 

Vi ønskjer å styrke vår vedlikehaldsavdeling med elektrokompetanse. Hos oss vert du utfordra gjennom nye oppgåver og vi lærer av kvarandre for at jobben vi gjer skal bli best mogleg. På vedlikehaldsavdelinga vil du få eit utvida ansvar opp mot det elektriske anlegget på verftet. Du blir tilsett i Ulstein Elektro Installasjon, tett tilknytta vedlikehaldsavdelinga på Ulstein Verft. Arbeidet vil gå ut på vedlikehald og reparasjon av elektriske installasjonar og utstyr på anlegget.

Har du ikkje alle kvalifikasjonane vi er ute etter, vert du likevel oppmoda om å søkje.

Praktiske opplysingar:

Søknadsfrist: 31.08.24

Bedrift: Ulstein Elektro Installasjon AS

Arbeidsstad: Ulsteinvik

Tittel: Arbeidsleiar Elektro

Tal stillingar: 1

Heiltid / Deltid: Heiltid

Tilsettingstype: Fast stilling

Ledig stilling: Arbeidsleiar Elektro

I over 100 år har vi utvikla framtidsretta produkt og tenester for den maritime næringa. Bli med på reisa vidare. 

Korleis er det å jobbe i Ulstein Elektro Installasjon?

Det å jobbe på eit skipsverft er sosialt og lærerikt. Arbeidsdagen er prega av spennande og utfordrande oppgåver som skal løysast, og du vil jobbe i lag med mange dyktige kollegaer. Det er ei god kjensle å vere ein del av eit over 100 år gamalt selskap forbunden med kvalitet, pålitelegheit og leveringspresisjon. 

Oppgåver du vil jobbe med

 • Planlegging og leiing av arbeid
 • Time- og bemanningskontroll av eigne og innleigde ressursar
 • Rapportering av framdrift i samsvar med planlagt aktivitet
 • Oppfølging av interne rutinar og kvalitetsprosessar
 • Vedlikehald, kontroll og ettersyn av teknisk anlegg/utstyr
 • Foreta nødvendig utbetring på utstyr og anlegg

Kunnskap og erfaring som gjer jobben lettare

Dei fleste av våre tilsette har fagbrev som elektrikar. Mange av arbeidsoppgåvene våre krev også at du har praktisk og teknisk forståing, og det vil vere nødvendig å kunne kommunisere på norsk og/eller engelsk slik at vi kan diskutere og løyse oppgåvene saman. Lagånd står sterkt i Ulstein, og saman skal vi hjelpe kvarandre og kundane våre og gjere Ulstein til ein trygg og kjekk arbeidsplass. Med godt humør og vilje til å bidra vil du passe godt inn hos oss. 

Personlege eigenskapar:

 • Fagbrev som elektrikar/elektromontør Gr. L
 • Fagleg interessert
 • Engasjert, og med god arbeidsmoral
 • Sjølvstendig, og med høge krav til eige arbeid
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Resultatorientert
 • Initiativrik
 • God HMS-haldning

Vi tilbyr

 • Godt fagleg miljø
 • Fleksitidsavtale
 • Gode forsikrings- og pensjonsordningar
 • Interessante og varierte arbeidsoppgåver

Kvifor velje Ulstein som arbeidsplass

Ulstein Elektro Installasjon byr på ein variert jobb, gode kollegaer og moglegheiter for personleg utvikling. Ulstein er ein trygg arbeidsplass med gode HMS-verdiar, gode forsikrings- og pensjonsordningar og fleksitidsavtale for våre tilsette.

I hjartet av Sunnmøre

Om du treng å flytte for å jobbe i Ulstein Elektro Installasjon, så er både Ulsteinvik og kommunane rundt ein flott plass å bu. Det er kort veg til kino, konsertar, badeland, klivrehall, restaurantar og butikkar. Omkransa av fjell og turterreng ein enkelt kan nå til fots, på sykkel eller ski. Og Ålesund er ikkje langt unna.
 

Kontakt

Vidar Longva
Arbeidsleiar ved Avdeling Vedlikehald
Telefon: 970 14 421
[email protected]

Atle Moldskred
Department Manager Production
Telefon: 470 21 540
[email protected]

Ulstein Verft DJI 0125

Om Ulstein

Ulstein er ein internasjonalt anerkjent leverandør av skipsdesign, skipsbygging og systemløysingar for skip. I meir enn 100 år har vi utvikla framtidsretta produkt og tenester for det maritime miljøet, og vår visjon er å skape morgondagens løysingar for berekraftige marine operasjonar. Ulstein har aktivitet i fleire land, med hovudkontor i Ulsteinvik på Sunnmøre.

Menneska i Ulstein er den viktigaste ressursen. Mangfald av ferdigheiter, personlegdomar, erfaring og bakgrunn skapar eit globalt team som kombinerer innovasjon, kvalitet og ekspertise.

Ulstein Elektro Installasjon er ansvarleg for elektrisk installasjonsarbeid om bord i fartøy ved Ulstein Verft. Selskapet er, saman med Ulstein Verft,  ein del av forretningsområdet Shipbuilding, som held ein høg standard innan kvalitet, gjennomføring og leveringspresisjon. Selskapa bygger og leverer spesialfartøy i hovudsak innan offshoreenergi, i tillegg til å utføre ettermarknadstenester.