KIGAM web

Sør-Korea sitt nyaste geofysiske forskingsfartøy levert

I mai 2024 vart skipet Tamhae 3 levert til Korea Institute of Geoscience and Mineral Resources (KIGAM). Forskingsfartøyet er designa av Ulstein Design & Solutions AS og bygd ved HJ Shipbuilding and Construction.

Publisert
07 juni 2024
Del

6,000-tonns-fartøyet er utstyrt med avansert teknologi for ei rekke seismiske og oseanografiske forskingsoppgåver, inkludert: 

  • Høgoppløselig kartlegging av havbotnen 
  • Undersøkingar av havbotnen 
  • Prøvetaking av sediment
  • 3D- og 4D-utforsking
  • Forbetra forskingsapplikasjonar 
     

Det toppmoderne geofysiske utforskingsforskningsfartøyet oppfyller dei generelle krava i seismisk og oseanografisk forskingsindustri. Det kan oppfatte seismiske signal frå havbotnen og analysere forkastingar for å oppdage endringar som skjer, og kan fastsette eigna stader for karbonfangst og -lagring (CCS). 

Fartøyet har Ulstein si X-BOW-løysing, eit invertert baugdesign som reduserer slag og vibrasjonar, noko som gjer det svært eigna for forskingsoperasjonar i ulike marine miljø. 

Brei operasjonell rekkevidde

Tamhae 3 er designa for eit breitt spekter av marine forhold og vil operere frå Korea til polarområda, noko som utvidar Sør-Korea sin kapasitet for marin forsking. 

Strategisk viktig

Med oppstarten av Tamhae 3 styrkar Sør-Korea posisjonen sin i global marin geofysisk forsking. Det kan gi nye innsikter og framsteg i marin vitskap og teknologi.

Sør-Korea sitt handels-, industri- og energidepartement uttalar at ein effektiv bruk av Tamhae 3 vil forbetre ressurstryggleiken, sikre offentleg tryggleik og bidra til karbonnøytralitet. 

Det nye fartøyet er 92 meter langt og 21 meter i breidda og er utstyrt for å utplassere opptil åtte seismiske lyttekablar, kvar av desse er opp til seks kilometer lange. Det er utrusta for seismisk utforsking av sjøbotnen og har høgoppløyselege 4D-overvakingskapasitetar. Fartøyet har eit isklasse-skrog for polar navigasjon, dynamisk posisjoneringssystem, støykontrollmekanismar, og eit auto-navigasjonssystem. Fartøyet har innreiing for eit mannskap på 50 og kan reise avstandar på opp til 36 000 kilometer med ei fart på 15 knop (28 kilometer per time), noko som gjer det mogleg å dekke begge polane. 

Tamhae 3 erstattar Tamhae 2, ei levering frå Ulstein i 1996.

KIGAM web

Ta kontakt

Lars Ståle Skoge DSC4468 comp bw

Lars Ståle Skoge

Beskrivelse
Commercial Director
Tilknytning
Ulstein Design & Solutions AS

Relaterte nyheiter

ULSTEIN SX134 Kigam
Pressemelding

Ulstein designar forskingsskip for KIGAM

Ulstein har inngått ein designavtale knytt til bygginga av eit ULSTEIN SX134-design ved Hanjin Heavy Industries & Construction Co., Ltd, Busan, Sør-Korea (Hanjin) for Korea Institute of Geoscience and Mineral Resources (KIGAM).

Lars Ståle Skoge DSC4468 comp bw

Lars Ståle Skoge

Commercial Director

Tilknytning
Ulstein Design & Solutions AS