Døgnopen servicetelefon

24/7: Ettermarknadstenestene for Ulstein-leveransar er tilgjengelege 24 timar i døgnet året rundt.