Tidlegare Ulstein-selskap

Vi får jamleg førespurnader om utstyr frå selskap som tidlegare var ein del av Ulstein, inkludert Ulstein Norwinch, Ulstein Bergen, Ulstein Brattvaag, Peilo, Ulstein Propeller/Ulstein Propulsion, Ulstein Equipment, Belga Marine - desse selskapa er ikkje lenger ein del av Ulstein, og må kontaktast direkte.