Preparation keel laying Acta Yno 1121

Kjølstrekk for Acta Marine sin CSOV

Kjølstrekk-seremonien for bygg 1121 ved Tersan Shipyard, ein av dei Ulstein-designa TWIN X-STERN CSOV-ane for  Acta Marine, vart halden den 1. juni 2023. 

Publisert
19 juni 2023
Del
  • SX216 Acta Oct22 Veth Prop Logo Update Sea SB Side

CSOV står for Construction Service Operation Vessel, og er eit servicefartøy for havvindindustrien. DP2-skipet har hybridframdrift med metanol og MDO/HVO. Acta sine fartøy var dei første CSOV-ane som tok i bruk TWIN X-STERN.

Ulstein sine design for havvind-serviceskip er utvikla for å effektivt støtte oppstart, drift og vedlikehald av havvindparkar. Alle dei fire CSOV-fartøya for Acta Marine er baserte på ULSTEIN SX216 -designet. SX216-fartøyet har ei lengd på 89,9 meter, ei bredde på 19,2 meter og har plass til opp til 135 personar. Det har ei 'walk-to-work' (W2W), rørslekompensert gangbru for trygg overføring av personell til turbinane og ei 3D-rørslekompensert kran for lastoverføring. Det kan også bere med seg eit dotterfartøy for transport i havvindparken.

Ta kontakt

Rolf Petter Almli DSC5166 comp bw

Rolf Petter Almli

Beskrivelse
Sales Manager
Tilknytning
Ulstein Design & Solutions AS

Siste nytt

Konseptdesign ULSTEIN THOR
Artikkel

Stor interesse for det Thorium-drivne fartøykonseptet ULSTEIN THOR

Etter lanseringa av skipskonseptet i april 2022, har marknaden vist ei enorm interesse for potensialet og kapasiteten til den Thorium-drivne ULSTEIN THOR. I ein polarcruisesamanheng kan ULSTEIN THOR åleine generere over 50 GWh energi i ein 150-dagars cruisekampanje. Det sparer meir enn 32 000 tonn i CO2-utslepp og vil kunne føre til ein betydeleg reduksjon av miljøavtrykket.

Rolf Petter Almli DSC5166 comp bw

Rolf Petter Almli

Sales Manager

Tilknytning
Ulstein Design & Solutions AS