Nyheiter og artiklar

I Ulstein gjer vi visjonar om til verkelegheit, og vi skal vere ein pådrivar for framgang i den maritime næringa. 

Gjennom nyheitene og artiklane våre kan du lære meir om korleis vi jobbar i lag med kundar og partnarar og skaper konkurransekraft i næringa.

Topic:
Newbuild projects
After months out of sight in the dock hall at Ulstein Verft, Norway, the 126-passenger expedition cruise vessel ‘National Geographic Resolution’ for Lindblad Expeditions was docked out on 8th June 2021. Photo: Ulstein Group/Per Eide Studio
Artikkel

Korleis levere skipa til rett tid?

Ved planar om nybyggingsprosjekt for skip vert ofte levering til rett tid undervurdert. Forsinka levering kan potensielt representere betydeleg meirkostnad for eigaren av skipet, og levering til avtalt tid er derfor viktig. Ulstein Verft er kjend for sine presise leveringar. Kva gjer dei for å oppnå dette?

Installation of Brunvoll azimuth thrusters, photo Brunvoll/Jørgen Eide.
Artikkel

Thrusterane installerte

I september 2020 vart dei tre framdriftsthrusterane installerte i kabelleggingsskipet 'Nexans Aurora' som er under bygging ved Ulstein Verft. Desse er siste tilskot i serien av Brunvoll sine azimuth-framdriftsthrusterar. Kvar av dei er på 3200 kW og har ein diameter på 2900 mm.