Ulstein Verft DJI 0125

Endra leiing i Ulstein Group

Konsernsjef i Ulstein Group, Cathrine Kristiseter Marti, har valt å  takke ja til ei ny moglegheit utanfor konsernet og seier dermed opp stillinga si. Tidlegare konsernsjef Gunvor Ulstein går inn som konstituert konsernsjef frå 29. november 2023.

Publisert
29 november 2023
Del

Gunvor Ulstein har  tidlegare vore konsernsjef i Ulstein Group i nærare 22 år og representerer tredje generasjon i det familieeigde konsernet. Då ho gjekk av som konsernsjef i 2020, var det for å halde fram engasjementet sitt i Ulstein gjennom ulike styreposisjonar i konsernet og som styreleiar i Ulsmo, som er majoritetseigaren av Ulstein Group.

- Vi vil takke Cathrine for den innsatsen ho har lagt ned i Ulstein gjennom ni år, først som finansdirektør og dei siste tre åra som konsernsjef, og vi ønskjer henne alt det beste framover, seier Tore Ulstein, styreleiar i Ulstein Group.

Ulstein har ei ordrebok på fem nybygg, fire CSOV-skip og ein kabelleggar, og har eit omfattande ettermarknads- og serviceprogram. Designselskapa våre leverer design for bygging over heile verda. Ulstein stadfestar med denne ordrereserven posisjonen sin som ei drivande kraft i den maritime industrien og er godt posisjonert til å fortsette å leie an i den maritime industrien i åra som kjem.

Frå venstre: Gunvor Ulstein, Cathrine Kristiseter Marti og Tore Ulstein.

Relaterte nyheiter

Gunvor Ulstein photo Marius Beck Dahle
Pressemelding

Gunvor Ulstein utnemnd som konsernsjef i Ulstein Group

I november 2023 kom den tidlegare konsernsjefen i Ulstein Group, Gunvor Ulstein, tilbake som konstituert konsernsjef. I eit styremøte i Ulstein Group den 25. januar 2024 vart ho utnemnd som konsernsjef i Ulstein Group.