Nyheiter og artiklar

I Ulstein gjer vi visjonar om til verkelegheit, og vi skal vere ein pådrivar for framgang i den maritime næringa. 

Gjennom nyheitene og artiklane våre kan du lære meir om korleis vi jobbar i lag med kundar og partnarar og skaper konkurransekraft i næringa.

Topic:
Fishing
Yno 41 Ecofive Wstcon Svein Egil Oekland 0702
Oppdatering

Ferdigstilling av ECOFIVE-trålaren

I midten av oktober 2023 kom slepet av Bluewild sin nye trålar fram til Westcon Ølen for ferdigstilling. Fiskebåten er utvikla av Ulstein Design & Solutions AS saman med reiarlaget, og vil sette ein ny, grøn standard innan trålfiske.

Bluewild fishing vessel catch reception
Artikkel

Fangstløysinga i ECOFIVE forklart

Trålfiske har alltid bydd på nokre utfordringar. ECOFIVE-løysinga frå Bluewild er ei ambisiøs satsing som vil halde kvaliteten på fangsten høg, og som vert realisert i ein fabrikktrålar utvikla av Ulstein Design & Solutions saman med rederiet. Ein forklarande animasjonsfilm i denne artikkelen forklarar fangstløysinga.

FX101 Bluewild2 Jan22 Sea SB Aft2
Artikkel

ECOFIVE for meir berekraftig fiske

ECOFIVE er eit konsept for fiskebåtar der målet er å utnytte 100 prosent av fangsten, minimere kvalitetstap under handtering av fangsten for å auke næringsutnyttinga og å redusere energiforbruket vesentleg. Bluewild sin neste fabrikktrålar vil vere den første ECOFIVE-fiskebåten, med mellom anna ein nyutvikla metode for å ta om bord fangsten.