Yno 41 Ecofive Wstcon Svein Egil Oekland 0702

Ferdigstilling av ECOFIVE-trålaren

I midten av oktober 2023 kom slepet av Bluewild sin nye trålar fram til Westcon Ølen for ferdigstilling. Fiskebåten er utvikla av Ulstein Design & Solutions AS saman med reiarlaget, og vil sette ein ny, grøn standard innan trålfiske.

Publisert
17 oktober 2023
Del

Den patenterte trålløysinga, det ikoniske X-BOW skrogdesignet og det avanserte hybride framdriftssystemet med ein batterikapasitet på heile 1130 kilowattimar gjer at fiskebåten set ein ny standard for trålfiske. Det fører til betydeleg reduksjon i utslepp og optimal utnytting av fangsten. Den heilheitlege tilnærminga til design og teknologi har allereie vorte anerkjent med prestisjetunge prisar som 'Årets Innovasjon' på Nor-Fishing-messa og 'Årets Skip' på Nor-Shipping-messa.

Fabrikktrålaren, med ei lengde på 73,2 meter, vart taua frå Norse Shipyard i Tyrkia, og no føregår arbeidet med å utruste og ferdigstille båten på Westcon sitt verft i Ølensvåg. 

Kvitfisk og reker

ECOFIVE-trålaren er spesialisert for fiske av kvitfisk og reker og har eit romsleg lasterom med kapasitet på 2000 kubikkmeter. 

Yno 41 Ecofive Wstcon Svein Egil Oekland 0711

Store drivstoffreduksjonar

Saman med ei rekke andre energieffektiviserande initiativ er det forventa at det hybride framdriftssystemet vil gi ein reduksjon på minst 25 prosent i drivstofforbruk.

ECOFIVE er ei forkorting for 'Eco-Friendly Fishing Vessel', og det er ein visjon som reiar Tore Roaldsnes i Bluewild har lengta etter å realisere i lang tid. Samarbeidet mellom selskapa i den norske maritime klynga har gjort det mogleg å bringe denne visjonen til liv, og nyvinningane som ECOFIVE bringer med seg, kan potensielt andre fiskereiarlag dra nytte av i framtida. 

Ta kontakt

Rolf Petter Almli DSC5166 comp bw

Rolf Petter Almli

Beskrivelse
Sales Manager
Tilknytning
Ulstein Design & Solutions AS

Relaterte nyheiter

Bluewild fishing vessel catch reception
Artikkel

Fangstløysinga i ECOFIVE forklart

Trålfiske har alltid bydd på nokre utfordringar. ECOFIVE-løysinga frå Bluewild er ei ambisiøs satsing som vil halde kvaliteten på fangsten høg, og som vert realisert i ein fabrikktrålar utvikla av Ulstein Design & Solutions saman med rederiet. Ein forklarande animasjonsfilm i denne artikkelen forklarar fangstløysinga.

FX101 Bluewild2 Jan22 Sea SB Aft2
Artikkel

ECOFIVE for meir berekraftig fiske

ECOFIVE er eit konsept for fiskebåtar der målet er å utnytte 100 prosent av fangsten, minimere kvalitetstap under handtering av fangsten for å auke næringsutnyttinga og å redusere energiforbruket vesentleg. Bluewild sin neste fabrikktrålar vil vere den første ECOFIVE-fiskebåten, med mellom anna ein nyutvikla metode for å ta om bord fangsten.

Rolf Petter Almli DSC5166 comp bw

Rolf Petter Almli

Sales Manager

Tilknytning
Ulstein Design & Solutions AS