Nyheiter og artiklar

I Ulstein gjer vi visjonar om til verkelegheit, og vi skal vere ein pådrivar for framgang i den maritime næringa. 

Gjennom nyheitene og artiklane våre kan du lære meir om korleis vi jobbar i lag med kundar og partnarar og skaper konkurransekraft i næringa.

Topic:
Awards
ULSTEIN FX101 ECOFIVE trawler Bluewild Westcon Ulstein Design and Solutions
Pressemelding

ECOFIVE-trålaren vart 'Årets Skip 2023'

Den 6. juni 2023 fekk Bluewild, Ulstein Design & Solutions og Westcon utmerkinga 'Årets Skip 2023' for fabrikktrålaren ECOFIVE. Grunngjevinga er at skipet byr på banebrytande teknologi med fleire nyvinningar som samla gjer fiskeflåten grønare.

IDC 2022 1
Pressemelding

Årets industridesignselskap 2022

Den 20. oktober 2022 fekk Ulstein prisen som 'Årets industridesignselskap'. Juryen uttalte at Ulstein Group har ‘design som ein del av sitt DNA. Verda står overfor enorme utfordringar, og selskapet jobbar med å løyse desse utfordringane ved å tenke nytt og jobbe på tvers av fag og bransjar’.

Awards
Best Industrial Design Company 2019
Oppdatering

2019: Utnemnd til 'Beste Industridesignselskap'

Ulstein har vorte kåra til 'Beste Industridesignselskap 2019'. I følgje juryen er selskapet "Eit vågalt selskap med solid erfaring og med ein sterk IPR-strategi. Dei er fleksible, og har gått frå olje til havvind og berekraftige løysingar. Det karakteristiske designet deira er havet sitt svar på den ikoniske Coca-Cola-flaska."