Concept Design Award at the UPC stand

ULSTEIN THOR: Fekk prisen 'Concept Vessel Design of the Year'

Den 20. juni 2023, på messa Electric & Hybrid Marine Expo Europe i Amsterdam, vart ULSTEIN THOR annonsert som vinnaren av prisen Concept Vessel Design of the Year.

Publisert
21 juni 2023
Del

Konseptet ULSTEIN THOR vart stemt fram av ein jury som var samansett av journalistar og rådgjevarar frå maritim industri. Prisane som vert delt ut på Electric & Hybrid Marine anerkjenner dei nyaste framstega og utviklingane i bransjen.

INNOVERE, ENGASJERE OG AVANSERE

Ulstein sin sjefsdesignar Øyvind Gjerde Kamsvåg uttrykte takksemd for anerkjenninga av Ulstein då han tok i mot prisen. 

- Verdiane våre er å innovere, engasjere og avansere. Denne prisen viser at vi lever opp til desse verdiane og viser viktigheita av å tenke langsiktige løysingar. Vi kan bidra til å redusere miljøpåverknaden på dagens marine operasjonar, men vi må også kome fram til ei meir permanent og effektiv løysing. ULSTEIN THOR er den løysinga vi trur på for å kunne redefinere heile tilnærminga til nullutsleppsoperasjonar. Eg vil gjerne takke dommarpanelet og det utrulege talentet som ligg i Ulstein-teamet.

THOR-konseptet er nøkkelen til å kunne gjere nullutsleppsoperasjonar mogleg. Dette er eitt av aspekta som har forsterka interessa i marknaden for dette konseptet, som umiddelbart blei identifisert som mykje meir enn eit frittstående fartøyskonsept. På tidspunktet for lanseringa presenterte Ulstein ideen som ein måte å lade eit heilelektrisk cruiseskipskonsept, som eit eksempel på den kommersielle bruken. Potensialet strekker seg imidlertid langt ut over cruisesegmentet.

Konseptdesigna ULSTEIN THOR and ULSTEIN SIF saman i operasjon
Konseptdesigna ULSTEIN THOR og ULSTEIN SIF.

NULLUTSLEPP, FORSKING, PÅFYLLING, REDNING, NAUDSTRAUMFORSYNING... 

- Potensialet til ULSTEIN THOR kan nyttast i ei rekke applikasjonar og operasjonar. I tillegg til nullutslepp og kraftpåfyll, forskings- og redningsfunksjonaliteten, kan fartøyet sin reaktorbli brukt som ei naudstraumforsyning for regionar som er ramma av naturkatastrofar, epidemiar eller konflikter, seier Kamsvåg. 

- Krafta som THOR kan levere, kan bli brukt som ein del av samfunnet sin fornybare energimiks og kompensere for varierande kraftforsyning, til dømes frå havvindparkar, ved å støtte straumnettet. Den enorme kraftkapasiteten som er tilgjengeleg kan også bli nytta til å produsere alternativt drivstoff eller syntetisk brensel gjennom eit CO2-raffineri eller for levering av landstraum i hamner. Desse funksjonalitetane kjem i tillegg til alle dei ulike fartøystypane der THOR enten kan bli brukt til å lade opp heilelektriske skip eller der integrerte saltsmeltereaktorar kan bli plassert i skip som den primære kraftkjelda. I realiteten snakkar vi om all skipsaktivitet som går føre seg på ope hav. 

Ta kontakt

Øyvind Kamsvåg DSC4257 comp bw

Øyvind Gjerde Kamsvåg

Beskrivelse
Chief Designer
Tilknytning
Ulstein International AS

Relaterte nyheiter

Konseptdesign ULSTEIN THOR
Artikkel

Stor interesse for det Thorium-drivne fartøykonseptet ULSTEIN THOR

Etter lanseringa av skipskonseptet i april 2022, har marknaden vist ei enorm interesse for potensialet og kapasiteten til den Thorium-drivne ULSTEIN THOR. I ein polarcruisesamanheng kan ULSTEIN THOR åleine generere over 50 GWh energi i ein 150-dagars cruisekampanje. Det sparer meir enn 32 000 tonn i CO2-utslepp og vil kunne føre til ein betydeleg reduksjon av miljøavtrykket.

Øyvind Kamsvåg DSC4257 comp bw

Øyvind Gjerde Kamsvåg

Chief Designer

Tilknytning
Ulstein International AS