03 06 24 318 Olympic boreas WEB 8812 3 16 9

"Olympic Boreas" CSOV nominert til årets skip 2024

Konstruksjonsstøttefartøyet (CSOV) "Olympic Boreas" med planlagt levering frå Ulstein Verft i 2024, er nominert til prisen "Årets skip 2024" av juryen i Skipsrevyen. 

Du kan no stemme på din favoritt nedst på denne nettsida.

Skipet har vorte utvikla i nært samarbeid mellom kunden Olympic og Ulstein Design & Solutions AS. Det er basert på det nye TWIN X-STERN-designet – som enklast kan forklarast som  "firehjulsdrift" på sjøen. Designet skil seg ut med ein "dobbel akter-konfigurasjon", med hovudpropellar i begge endar. Dette gjer det enklare å manøvrere fartøyet, det går roleg i sjøen, noko som igjen gjev betre drivstoffeffektivitet. Kraftsystemet er levert og utvikla av Ulstein Power & Control. I denne løysinga vert eit stort batterisystem og generatorar for variabelt turtal kombinerte slik at kraftproduksjonen, saman med framdriftssystem og kraftfordelinga, blir optimal.

03 06 24 318 Olympic boreas WEB 8859 16 9

Tre fartøy er nominert til prisen «Ship of the Year», som delast ut under SMM i Hamburg i september. Ifølge Skipsrevyen er årets nominerte «Reach Remote 1», «Tyra» og «Olympic Boreas».

Prisen har vert delt ut sidan 1997 og skal, ifølge Skipsrevyen, heidre skipsbyggarar, designarar og reiarlag som bidreg til å oppretthalde Noregs leiande posisjon internasjonalt innan skipsbygging og design. For å bli nominert til prisen må skipet vere bygd eller ferdigstilt ved et norsk verft, og det må være levert eller planlagt levert i løpet av 2024.

Siste nytt

Ulstein Verft DJI 0125
Pressemelding

Resultat for Ulstein i 2023

Ulstein Group hadde i 2023 ei omsetning på 1,4 milliardar kroner og eit driftsresultat på 49 millionar kroner. Kunnskap og erfaring frå Ulsteins meir enn hundreårige historie har skapt ein dynamisk og endringsvillig organisasjon som vi no dreg nytte av i overgangen til ei grønare og etterkvart meir fossilfri framtid.