Best Industrial Design Company 2019

2019: Utnemnd til 'Beste Industridesignselskap'

Ulstein har vorte kåra til 'Beste Industridesignselskap 2019'. I følgje juryen er selskapet "Eit vågalt selskap med solid erfaring og med ein sterk IPR-strategi. Dei er fleksible, og har gått frå olje til havvind og berekraftige løysingar. Det karakteristiske designet deira er havet sitt svar på den ikoniske Coca-Cola-flaska."

Fleire andre prisar vart også delt ut på Industridesignkonferansen på Giske (Ålesund) den 3. oktober 2019; Gratulasjonane våre går til Jets Vacuum, vinnar av Berekraftsprisen, Tango Seaweed for Beste Industrielle Nykommar og nye Ålesund kommune for Årets Merkevare!

Det karakteristiske designet deira er havet sitt svar på den ikoniske Coca-Cola-flaska.

Utdrag frå Juryens grunngjeving

Beste Industridesignselskap
 
Prisen for Beste Industridesignselskap går til eit selskap som aktivt brukar design i utviklinga og produksjonen av produkta sine, og fremjar design gjennom fleire delar av organisasjonen og på denne måten skapar forbetra produkt og aukar verdiskapinga - strategisk og heilskapleg.

Juryen var samansett av representantar frå DOGA (Design og Arkitektur Norge), AHO (Arkitektur- og Designhøgskolen i Oslo), NTNU (Noregs Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet), EGGS Design og Next Digital.
 

Juryen si grunngjeving:

"Ulstein utmerkar seg ved å ta eit heilskapleg designperspektiv i produktdesign, industridesign og interaksjonsdesign, og med sitt designfokus på brukaren ved utviklinga og produksjonen av dei innovative produkta deira. Selskapet har solid erfaring, er vågalt, og har ein sterk IPR-strategi med varemerkeregistreringar, designvern og fleire patenterte løysingar. Ulstein demonstrerer sin fleksibilitet og har gått frå olje til havvind og vidare til andre berekraftige løysingar. Selskapet kan kjenneteiknast av sitt særmerkte skipsdesign som er synleg på mils avstand - havet sitt svar på den ikoniske Coca-Cola-flaska."

Best Industrial Design Company 2019

Siste nytt

Ulstein Verft DJI 0125
Pressemelding

Resultat for Ulstein i 2023

Ulstein Group hadde i 2023 ei omsetning på 1,4 milliardar kroner og eit driftsresultat på 49 millionar kroner. Kunnskap og erfaring frå Ulsteins meir enn hundreårige historie har skapt ein dynamisk og endringsvillig organisasjon som vi no dreg nytte av i overgangen til ei grønare og etterkvart meir fossilfri framtid.