The Great Lakes Dredge & Dock (GLDD) rock installation vessel for the US offshore wind industry.

USAs første steininstallasjonsskip er designa av Ulstein for GLDD

GLDD har bestilt det første USA-flagga og Jones Act-kompatible steininstallasjonsfartøyet til amerikansk havvindindustri. Skipet, eit ULSTEIN S211-design, er utvikla av Ulstein Design & Solutions BV, eit selskap i Ulstein Group, og vil bli bygd av Philly Shipyard. Kontrakten inkluderer opsjon på eit fartøy nummer to.

Publisert
19 november 2021
Del

Great Lakes Dredge & Dock Co. LLC (GLDD) er USAs leiande mudringsselskap. Planen er at skipet skal vere i arbeid i den amerikanske havvindmarknaden innan fjerde kvartal 2024.

- Ulstein Design and Solutions B.V. er eit engineeringsselskap i verdsklasse og fekk oppdraget frå oss på å designe fartøyet ved hjelp av toppmoderne teknologi, utstyr og automatisering, seier Eleni Beyko, som er Senior Vice President Offshore Wind i Great Lakes Dredge & Dock. Ho fortel vidare:
 

- Designet vart gjennomgått og godkjent av klasseselskapet American Bureau of Shipping (ABS) og vil bli bygd med stort fokus på sikkerheit og lave utsleppsstandardar (LEV, Sustain2) i samsvar med klassen.

For å nå lavutslepps- og berekraftsmåla inkluderer skipsdesignet EPA Tier 4-motorar, landstraumstilkobling for ladding i hamn og batteripakkar for lastutjamning. Fartøyet er også i stand til å gå på biodrivstoff for å redusere CO2-fotavtrykket og er utstyrt med aktiv utsleppskontroll for å minimere NOx-utslepp.

I konseptfasen blei Ulstein Blended Design-metoden brukt for å forbetre lasteffektiviteten og redusere det totale drivstofforbruket.

- Det er eit privilegium å jobbe saman med GLDD sitt team. Den breie erfaringa deira innan amerikansk skipsbygging, kombinert med vår ekspertise innan design av steininstallasjonsfartøy, var avgjerande for å utvikle dette unike fartøyet for den amerikanske havvindsektoren, seier Ko Stroo, leiande designar i Ulstein Design & Solutions B.V.

Hovuddimensjonane til fartøyet er:

 • Lengde (LOA) 140.5 m / 461 ft
 • Breidde 34.1 m / 112 ft
 • Djupne (main deck) 10.7 m / 35 ft
 • Djupgang i operasjon 7.0 m / 23 ft
 • Operasjonell hastigheit 12 kn
 • Installert kraft 2 x 3,150 kW / 2 x 2,250 kW
 • Propellanlegg 2 x 2,500 kW
 • Opptrekkbar thruster 2 x 1,200 kW
 • Tunnelthrusterar (fwd) 2 x 900 kW
 • Dynamisk posisjoneringssystem DP 2
 • Klasse ABS
 • Lastekapasitet stein 20,000 t
 • Innreiingskapasitet 45 personar

Ta kontakt

Edwin van Leeuwen Ulstein 19 comp bw

Edwin van Leeuwen

Beskrivelse
Managing Director
Tilknytning
Ulstein Design & Solutions B.V.

Siste nytt

Ulstein Verft DJI 0125
Pressemelding

Endra leiing i Ulstein Group

Konsernsjef i Ulstein Group, Cathrine Kristiseter Marti, har valt å  takke ja til ei ny moglegheit utanfor konsernet og seier dermed opp stillinga si. Tidlegare konsernsjef Gunvor Ulstein går inn som konstituert konsernsjef frå 29. november 2023.

SX124 Shearwater Oct22 Transit In Waves SB Side 2
Oppdatering

Første tilbakemelding frå SW Tasman

Shearwater GeoServices sitt nykonverterte seismikkskip, 'SW Tasman', har vore i arbeid sidan juli 2023. Skipet har to ROV-ar, og oppgåver knytt til nodar, som tidlegare vart utførde av to skip, har no blitt gjennomført av berre eitt. Meir plass, enklare tilgang og gode løysingar i arbeidsarealet vert nemnde blant dei positive tilbakemeldingane frå mannskapet.

Edwin van Leeuwen Ulstein 19 comp bw

Edwin van Leeuwen

Managing Director

Tilknytning
Ulstein Design & Solutions B.V.