Ettermarknad vask

Service og ettermarknad

Vi gjer fartøyet ditt klar for komande oppdrag.

Ved Ulstein Verft får du fleire ettermarknadstenester og profesjonell hjelp med alt frå service, vedlikehald og reparasjon til ettermontering av utstyr og ombyggingar eller oppgradering.  

Ta kontakt

Korleis vi kan hjelpe deg

Gjennom åra har vi utvikla ein kunnskapsbase og erfaring som garanterer dei høgaste standardar innan kvalitet, utføring og leveringspresisjon. 

Vi har samla design, engineering og produksjon i same konsern og kan tilby effektive arbeidsprosessar og kortare leveringstid. 

Dokkhall og servicekai
Tørrdokka er satt saman av ein indre dokk med dokkhall, og ein ytre dokk. Total lengde på dokka er 225 m, lengde ytre dokk er 107 m og lengde indre dokk 110 m. For prosjekt som ikkje krev dokking, kan vi kome raskt i gang med arbeidet frå servicekaiene våre.
Vedlikehald og oppgradering av elektriske system
Vi har dyktige fagfolk i alle ledd for service og utbetring av det elektriske anlegget og andre elektroniske system om bord.
Vedlikehald av marine system og utstyr
Pålitelege vedlikehaldstenester for ulike marine system og utstyr for å halde dei i god stand, og sikre jamn drift.
Overflatebehandling av skrog
Reingjering, grunning og maling av skrog held korrosjon borte og utvidar skipet si levetid. I vår dokkhall har vi optimale forhold til å levere topp kvalitet på all overflatebehandling.
Reparasjonar av stålkonstruksjonar
Vi har dyktige teknikarar til å løyse eventuelle skadar eller problem med stålkonstruksjonar for å halde oppe strukturell integritet og tryggleik.
Service og reparasjonar av HVAC-anlegg
Ta vare på inneklimaet om bord med jamleg tilsyn og vedlikehald av ventilasjonsanlegget.
Utbetring av rørsystem
Vi syter for at skipet opprettheld kritiske framdrifts- og styringsfunksjonar.
Støtte til klassing
Våre klassingstenester sikrar at fartøyet oppfyller kravet frå klassifikasjonsselskapet, og ivaretek sertifiseringane til skipet.
Prosjektleiing og prosjektering
Gjennom effektiv prosjektleiing og teknisk støtte sikrar vi ei rettidig utføring og vellukka gjennomføring av ettermarknadsoppdrag.
Martin Hansen DSC4357 comp bw

Snakk med Martin

Martin er sjef for ettermarknadsoppdraga ved Ulstein Verft. Han er imøtekommande, løysingsorientert og strukturert. Akkurat den typen du vil ha for ditt neste service, reperasjons- eller oppgraderingsprosjekt. 

Nokre referanseprosjekt

Windea Leibniz DJI 0940 uavpic com

Oppgradering og ettermontering

Oppgradering av Windea Leibniz for å utvide operasjonsområdet. 

 • Auka lugarkapasiteten frå 63  til 81 lugarar
 • Installasjon av ein ny høgdejusterbar pidestall for rørslekompenserte gangveg
 • Strukturelt arbeid på design og engineering
Esvagt Leah and Esvagt Heidi, photo Uavpic.com.

Konvertering til ERRV-batterihybridskip

Esvagt Heidi og Esvagt Leah konvertert frå plattformforsyningsfartøy til ERRV-batterihybridskip. 

 • Oppgradering til ERRV fartøy
 • Levering av kraft- og automasjonssystem for batteripakke, frekvensomformar og ombygging av tavler og drives
 • Installasjon og igangkøyring
NKT Victoria at Ulstein Verft, photo by Vikebladet Vestposten/Ole-Ottar Høgstavoll.

Oppgradering og vedlikehald

Eit tre månader langt prosjekt for NKT Victoria som inkluderte: 

 • oppgradering
 • vedlikehald
 • 5-årsklassing
DOF Skandi Nova

Klassing og vedlikehald på thrusterar

DOF Skandi Nova blei tatt inn i dokkhallen for fleire ettermarknadstenester. 

 • hovudklassedokking
 • reinhald og malingsjobb på skrog
 • vedlikehald på thrusterar

ISO-sertifisering

Ulstein Verft er sertifisert i samsvar med ISO9001:2015, ein kvalitetsstandard som syner at bedrifta vert styrt på ein målretta og kontrollert måte, og ISO140001-sertifisering (miljøsertifisering).

Ta kontakt med oss

Ditt namn
Martin Hansen DSC4357 comp bw

Martin Sundgot Hansen

Beskrivelse
Sales Manager Aftermarket
Tilknytning
Ulstein Verft AS