Acta Marine orders two new CSOV vessels of the ULSTEIN SX216 design web

Acta Marine går for to nye metanoldrivne CSOV-skip designa av Ulstein

Ulstein Design & Solutions AS har signert ein kontrakt med Tersan Shipyard på to metanoldrivne ULSTEIN SX216 konstruksjonsstøttefartøy (CSOV) for havvindindustrien. Skipa skal byggast for det nederlandske reiarlaget Acta Marine og vert nummer 3 og 4 i rekka med den nye TWIN X-STERN-løysinga i Acta-flåten.

Acta Marine har allereie signert ein 12-årskontrakt med RWE for skipa, som går ut på at dei støtte vindparkar i Nordsjøen. Fartøya har base i Grimsby og vert venta å settast i arbeid i høvesvis 2025 og 2026.

Kvifor er TWIN X-STERN veleigna for havvindarbeid?

TWIN X-STERN-fartøya har to hekkar og to hovudpropelleingar i kvar ende. Det gjer at ein kan plassere begge endar mot veret og få høg operasjonsevne utan avgrensingar på farta.

TWIN X-STERN-løysinga gir høgare drivstoffeffektivitet samtidig som rørslene vert reduserte, noko som er viktig for serviceteknikarane som treng kvile og søvn for å kunne utføre sikre operasjonar.

TWIN X-STERN gir større fleksibilitet til val av propelltype, ei bisymmetrisk skrogform og det er mogleg med færre framdriftseiningar i framdriftsoppsettet.

Acta Marine orders two new CSOV vessels of the ULSTEIN SX216 design web
- Vi er glade for å kunngjere at vi kontraherer ytterlegare to ULSTEIN SX216 SOV-skip designa av Ulstein. Desse fartøya representerer toppunktet i eit omfattande forskingsarbeid frå Acta Marine i kombinasjon med Ulstein sin kompetanse på design og engineering.
Rob Boer, administrerande direktør i Acta Marine

Hybriddriven, med grøn metanol som primær energikjelde

Hybridkraftløysinga i desse fartøya, med grøn metanol som hovudenergikjelde, har metanol-/dieselmotorar (dual-fuel-motorar) støtta av ein batteripakke. Systemintegrasjonen opnar for dei mest drivstoffeffektive driftsmodusane, og med kombinasjonen av den drivstoffeffektive TWIN X-STERN-løysinga og dual-fuel-motorane vil utsleppa frå havvindpark-operasjonar bli reduserte.

Morgondagens løysingar for berekraftige marine operasjonar

- Vi i Tersan Shipyard har eit godt samarbeid med Ulstein Design & Solutions og har fått erfaring frå dei to første Acta Marine-fartøya. Ulstein sine innovative designløysingar i Acta-skipa passar perfekt med Tersan Shipyard si omfattande erfaring med ulike typar fartøy, seier Sakir Erdoğan, forretningsutviklings- og marknadsføringsdirektør i Tersan Shipyard.

- Desse skipa har avanserte funksjonar og banebrytande teknologi, og kjem til å spele ei sentral rolle i å støtte RWE sine TK- og Sofia-prosjekt, og tilby effektive og pålitelege tenester samtidig som miljøpåverknaden vert minimert, fortel Rob Boer, som er administrerande direktør i Acta Marine.

- Ulstein sin visjon er å skape morgondagens løysingar for berekraftige marine operasjonar. Innovasjon, ekspertise og kvalitet er vår styrke og gir meirverdi til kundane våre. Acta Marine har forplikta seg til å redusere sitt karbonavtrykk, og desse CSOV-ane passar inn i tidslinja dei har lagt om å oppnå 70 prosent reduksjon i netto CO2-utslepp. For å oppnå ein lavkarbon- eller nullutslepps skipsfartsindustri i framtida, må vi handle medan vi er i designfasen av fartøya, seier salssjef Rolf-Petter Almli i Ulstein Design & Solutions AS.

- Derfor har vi samarbeidd med Acta Marine om å vurdere dei best moglege drivstoffalternativa. Metanol er gunstig når det gjeld energitettheit og lagring, det er ei tilgjengeleg energikjelde, og dual-fuel-motorar som kan handtere både metanol og diesel er tilgjengeleg i marknaden. Så fort metanol hadde blitt valt som ei alternativ energikjelde, tok Ulstein Design & Solutions til arbeidet med å tilpasse designet og implementerte metanolbunkring, tank og systemoppsett på eit konseptuelt nivå.

ULSTEIN SX216 CSOV-design

Havvindservicedesigna frå Ulstein er utvikla for å effektivt støtte igangsetting, drift og vedlikehald av havvindparkar.

SX216-fartøyet har ei lengde på 89,9 meter, ei bredde på 19,2 meter og har plass til opptil 135 personar. Skipet har ei Walk-2-Work rørslekompensert gangbru for sikker personelloverføring til turbinane, ei 3D-rørslekompensert kran for lastoverføring, og kan frakte med eit mindre fartøy for personellfrakt på vindfarmen.

Ulstein blei kåra til Årets Industridesignselskap i 2022 som følgje av sine seinaste innovasjonar som bidreg til å avkarbonisere den maritime industrien, TWIN X-STERN er ein av desse.

Ta kontakt

Rolf Petter Almli DSC5166 comp bw

Rolf Petter Almli

Beskrivelse
Sales Manager
Tilknytning
Ulstein Design & Solutions AS
Runar Muren DSC4429 comp bw

Runar Muren

Beskrivelse
Managing Director
Tilknytning
Ulstein Design & Solutions AS

Siste nytt

Ulstein Verft DJI 0125
Pressemelding

Endra leiing i Ulstein Group

Konsernsjef i Ulstein Group, Cathrine Kristiseter Marti, har valt å  takke ja til ei ny moglegheit utanfor konsernet og seier dermed opp stillinga si. Tidlegare konsernsjef Gunvor Ulstein går inn som konstituert konsernsjef frå 29. november 2023.

Rolf Petter Almli DSC5166 comp bw

Rolf Petter Almli

Sales Manager

Tilknytning
Ulstein Design & Solutions AS
Runar Muren DSC4429 comp bw

Runar Muren

Managing Director

Tilknytning
Ulstein Design & Solutions AS