Transport av B 891 fra hall til flyte lekter for sjosetting 1

Frakta trålar på begge multiwheelerane

I april 2019 vart tungløftsavdelinga ved ​Ulstein Verft innleigd av Vard Aukra til å transportere ein trålar frå produksjonshallen til ein ventande synkelekter ved kai som skulle sjøsette trålaren.​ Det vert to slike jobbar til i løpet av sommaren og hausten.

Publisert
03 mai 2019
Del
  • Transport av B 891 fra hall til flyte lekter for sjosetting

Til denne transporten vart begge multiwheelerane til tungløftsavdelinga nytta. Det maksimale løftet som kan takast med dei to multiwheelerane er totalt 640 tonn. I dette oppdraget var totalvekta på trålaren nesten 580 tonn, så oppdraget ligg nær grensa for det maksimale vi kan greie å frakte med dei to multiwheelerane kombinert.

Multiwheelerane er av typen Goldhofer SPMT (self-propelled module transporters) for å kunne flytte tyngre kolli. Desse vert typisk frakta på vår 'Flex' lekter saman med mobilkrana vår på oppdrag langs kysten.

Siste nytt

Gunvor Ulstein photo Marius Beck Dahle
Pressemelding

Gunvor Ulstein utnemnd som konsernsjef i Ulstein Group

I november 2023 kom den tidlegare konsernsjefen i Ulstein Group, Gunvor Ulstein, tilbake som konstituert konsernsjef. I eit styremøte i Ulstein Group den 25. januar 2024 vart ho utnemnd som konsernsjef i Ulstein Group.

Steel cut cermony Nexans nb 317
Pressemelding

Brennestart for Nexans sin neste CLV

Den 19. januar 2024, på dagen fire månader etter at skipsbyggingskontrakten vart signert, kunne Nexans Marine Operations AS og Ulstein Verft feire oppstarten på bygginga av Nexans sitt neste kabelleggingsfartøy. Til stades på brennestartsseremonien ved skrogverftet Crist var representantar frå Nexans, Ulstein Verft, DNV og Crist. 

DSC4731 comp bw

Jostein Sørnes

Section leader Heavy Lift/NDT operator

Tilknytning
Ulstein Verft AS