The ULSTEIN HX122 and the Rotterdam skyline crop

Utviklar 8000-tonns fartøy for fundamentinstallasjon i havvind

For å dekke morgondagens behov innan havvind, utvidar Ulstein porteføljen sin med ULSTEIN HX122-designet. X-BOW®-skipet har ei kran med svært høg kapasitet, som mogleggjer effektiv transport og installasjon av fundament eller monopålar opp til 5000 tonn.

Publisert
28 september 2022
Del

Det er naudsynt at det raskt kjem på plass ny tonnasje for fundamentinstallasjon, men som omtalt av Clarksons Platou Securities på 2022 Offshore Wind Journal Conference, er det "under-kontrahering i denne delen av havvindsegmentet".

MØTER BEHOVA FOR NESTE GENERASJONS HAVVINDFUNDAMENT

Som påvist av marknadsanalytikarar og meklarar, er det ein betydeleg mangel på fartøy til fundamentinstallasjon for havvindfarmar, noko som krev rask handling. Ulstein har fleire tiårs erfaring innan design for tungløftsskip, og introduserer no ULSTEIN HX122-designet i porteføljen.

- Vi identifiserte problemet og tok tak i dette allereie for nokre år sidan, seier Nick Wessels, marknads- og salssjef hos Ulstein Design & Solutions BV. - Basert på omfattande marknadsundersøkingar utvikla vi det vi meiner er den mest effektive løysinga for bransjen; ULSTEIN HX118-designet.

INTRODUKSJONEN AV HX122-DESIGNET

- Likevel, den raske utviklinga i denne bransjen skaper usikkerheit hos vindparkutviklarane, der vi for enkelte framtidige prosjekt ser ein preferanse til å installere endå større fundament opp til 5000 tonn. Derav kjem behovet for eit fartøy med større kapasitet, fortel Nick.

Ko Stroo, som er produktsjef i Ulstein Design & Solutions BV, legg til:

- I tett samarbeid med industripartnarar om integrering av utstyr, operasjonell yting og reduksjon av CO2-utslepp er det lagt ned ein vesentleg FoU-innsats i utviklinga av vår portefølje av tungløftsfartøy. Ved bruk av utprøvde teknologiar har dette ført fram til sikrare og meir effektive installasjonsfartøy. ULSTEIN HX122 er vårt nyaste og største design på tungløftsfartøy, som gjer det mogleg for kontraktørane å halde tritt med den den raske auken av vindturbinfundament.

HOVUDDIMENSJONANE TIL ULSTEIN HX122 ER:
  • Lengde (LOA) 230,0 m
  • Breidde 61,6 m
  • Krankapasitet 8.000 mt
  • Dekksareal 10.000 m2
  • Dekkstyrke 15 - 30 t/m2
  • Djupgang 7,5 – 11,0 m
  • Innreiing 180 personar

Ta kontakt

Edwin van Leeuwen Ulstein 19 comp bw

Edwin van Leeuwen

Beskrivelse
Managing Director
Tilknytning
Ulstein Design & Solutions B.V.

Relaterte nyheiter

Edwin van Leeuwen Ulstein 19 comp bw

Edwin van Leeuwen

Managing Director

Tilknytning
Ulstein Design & Solutions B.V.