Ulstein Design & Solutions B.V.

Located in Rotterdam, The Netherlands. We develop innovative projects for the offshore oil and gas industries and the offshore wind industry, designing complex offshore vessels such as drill ships. Besides newbuilding projects we are also actively involved in upgrade and conversion projects.

Telephone

+31 10 475 00 11

Email

udsbv.info@ulstein.com

Cornerstone Building (6th floor)
Rotterdam Airportplein 32
3045 AP Rotterdam
The Netherlands

Ulstein Design & Solutions B.V. was formerly known as Ulstein Sea of Solutions (name change 2015).

Five of the companies in Ulstein Group sort under the business area Design & Solutions: Ulstein Design & Solutions AS (Norway), Ulstein Design & Solutions BV (the Netherlands), Ulstein Equipment BV (the Netherlands), Ulstein Poland Ltd Sp. Z.O.O (Poland) and Ulstein Marine Systems (Shanghai) Co. Ltd (China). The business area possesses a broad range of expertise within service vessel for offshore and wind energy, in addition to being specialised in the design of heavy lift vessels, crane vessels and pipelay vessels.

Norsk

Ulstein Design & Solutions B.V. er spesialisert innan avanserte offshore konstruksjonsskip med særleg erfaring frå design av boreskip. Selskapet utviklar prosjekt for olje- og gassindustrien i tillegg til offshorevindindustrien. I tillegg til nybyggingsprosjekt er selskapet også aktivt inne i prosjekt som femner om oppgradering og ombygging.

Fem av selskapa i Ulstein Group sorterer under forretningsområdet Design & Solutions: Ulstein Design & Solutions AS (Noreg), Ulstein Design & Solutions BV (Nederland), Ulstein Equipment BV (Nederland), Ulstein Poland Ltd Sp. Z.O.O (Polen) og Ulstein Marine Systems (Shanghai) Co. Ltd (Kina). Forretningsområdet har i tillegg til brei kompetanse innanfor serviceskip til offshore og offshore vind også spesialisert seg innan design av tungløftskip, kranskip og rørleggingsfartøy.


People