Keel lay BSO

Kjølstrekk for Bernhard Schulte sin neste CSOV frå Ulstein

Begge havvindserviceskipa (Commissioning Service Operation Vessels - CSOV) som Bernhard Schulte Offshore bestilte frå Ulstein i 2023 er no i konstruksjonsfasen. I februar var det kjølstrekkseremoni  for det første fartøyet, byggnummer 320, ved skrogverftet Crist i Gdynia, Polen. No kan vi også markere denne milepålen for det andre nybygget, byggnummer 321.  

Skroga til begge fartøya blir førebudde ved Crist før dei vert slepte til Ulstein Verft i Ulsteinvik. Her vil arbeidet halde fram med utrusting, måling, elektriske installasjonar og utstyrsintegrasjon før systemoppstart og førebuing til prøvetur.  

CSOV-prosjekta er i rute for levering neste år og vil bli klassifiserte av DNV og bygde i samsvar med krava til Norsk Internasjonalt Skipsregister (NIS). Ved ferdigstilling vil dei vere sentrale i arbeid på havvindfarmar, til vedlikehald- og sørvisoperasjonar.

  • Keel lay BSO
    Representantar frå Ulstein Verft, Bernhard Schulte Offshore, Crist S.A., S.M.C. Schulte Marine Concept og klasseselskapet DNV, framfor byggnummer 319, den neste CSOV-en til Bernhard Schulte Offshore.
  • Keel lay BSO 2
    Frå venstre: Matthias Müller i BS Offshore og Ulstein Verft sin prosjektleiar Martinus Warholm og skrogsjef Ole Osnes Gjerde.

Les meir om CSOV-design frå Ulstein her: CSOV/ SOV | Energy | Offshore wind | Ship designs |… | Ulstein 

Ta kontakt

Kolbjørn Moldskred DSC4422 comp bw

Kolbjørn Moldskred

Beskrivelse
Sales Manager Newbuild
Tilknytning
Ulstein Verft AS
Lars Ståle Skoge DSC4468 comp bw

Lars Ståle Skoge

Beskrivelse
Commercial Director
Tilknytning
Ulstein Design & Solutions AS

Siste nytt

Konseptdesign ULSTEIN THOR
Artikkel

Stor interesse for det Thorium-drivne fartøykonseptet ULSTEIN THOR

Etter lanseringa av skipskonseptet i april 2022, har marknaden vist ei enorm interesse for potensialet og kapasiteten til den Thorium-drivne ULSTEIN THOR. I ein polarcruisesamanheng kan ULSTEIN THOR åleine generere over 50 GWh energi i ein 150-dagars cruisekampanje. Det sparer meir enn 32 000 tonn i CO2-utslepp og vil kunne føre til ein betydeleg reduksjon av miljøavtrykket.

Kolbjørn Moldskred DSC4422 comp bw

Kolbjørn Moldskred

Sales Manager Newbuild

Tilknytning
Ulstein Verft AS
Lars Ståle Skoge DSC4468 comp bw

Lars Ståle Skoge

Commercial Director

Tilknytning
Ulstein Design & Solutions AS