Froey Valkyrien bilde

Kontrakt for Blue Ctrl: Frøy inngår stor avtale for digitalisering av flåten

Frøy ASA og Blue Ctrl AS har inngått ein avtale for å digitalisere Frøy-flåten. Samarbeidet vil styrke effektiviteten, bidra til meir miljøvennlege avgjerder og legge eit godt grunnlag for framtidig vekst for Frøy.

Publisert
08 juni 2023
Del

Det Ålesundbaserte selskapet Blue Ctrl skal levere datafangst- og skytjenester til heile Frøy-flåten, og løysinga BLUE BOX vil spele ei sentral rolle i innsamling og analyse av operasjonelle data om bord på ein automatisert og effektiv måte. Innsikt frå kontinuerleg dataanalyse vil gi Frøy moglegheita til å optimalisere drifta, redusere miljøpåverknaden og styrke sin posisjon som ein leiande aktør innan berekraftig havbruk.

– Dette gir verdifull innsikt som vil gi avgjerdstakarar og mannskapet om bord viktige verktøy for å ta informerte avgjerder og driva verksemda i tråd med berekraftige prinsipp, fortel Kristian Reiten, CIO i Frøy.

– Vi er svært begeistra over samarbeidet med Blue Ctrl. Dette samarbeidet representerer eit viktig skritt mot å nå dei ambisiøse berekraftsmåla våre. Ved å utnytte potensialet i digitalisering og dataanalyse vil vi kunne redusera støy, optimalisere drift og minimere miljøpåverknaden vår. Det er viktig for både tilsette om bord, og kloden samla sett.

Blue Ctrl er ein anerkjend aktør innan maritim programvare- og systemutvikling med eit sterkt fagmiljø innan automasjon. Selskapet er dedikert til å levere innovative løysingar som kan møte dei stadig skiftande behova i den maritime industrien.

– Vi er stolte av å bli valde som strategisk partnar for Frøy. Vår BLUE BOX-løysing er skreddarsydd for å imøtekome behova til ein moderne og berekraftig havbruksflåte som Frøy har. Vi ser fram til å støtte dei for å oppnå større effektivitet, berekraft og vekst, seier Arne Dybvik, administrerande direktør i Blue Ctrl.

Om Frøy ASA:

Frøy ASA er Noregs leiande kompetansemiljø innan akvaservice og ein totalleverandør av fartøytenester. Flåten består av over 80 fartøy inkludert brønnbåt, service og shipping. Selskapet har hovudkontor på Frøya. Ti andre kontor frå Bømlo i sør til Storslett i nord femnar nærare 1000 tilsette om bord og på land.

Om Blue Ctrl AS:

Blue Ctrl AS, eit selskap i Ulstein Group, er eit leiande programvare- og utviklingsselskap med base i Ålesund. Selskapet utviklar software og system for maritime alarmar, energistyring og automasjon. Gjennom år har Blue Ctrl bygd spesialkompetanse innan automasjon. Selskapet står bak X-CONNECT-plattforma som BLUE BOX-skytenesta bygger på. Denne er tatt i bruk av fleire reiarlag og skipstypar med den hensikta å bidra til det grøne skiftet.

Siste nytt

Konseptdesign ULSTEIN THOR
Artikkel

Stor interesse for det Thorium-drivne fartøykonseptet ULSTEIN THOR

Etter lanseringa av skipskonseptet i april 2022, har marknaden vist ei enorm interesse for potensialet og kapasiteten til den Thorium-drivne ULSTEIN THOR. I ein polarcruisesamanheng kan ULSTEIN THOR åleine generere over 50 GWh energi i ein 150-dagars cruisekampanje. Det sparer meir enn 32 000 tonn i CO2-utslepp og vil kunne føre til ein betydeleg reduksjon av miljøavtrykket.