Ulstein has developed a full electric PSV

No er det rett tid for å investere i heilelektriske fartøy

Batteriteknologi og fartøydesign har med dei siste års framsteg nådd eit modent stadium, og det kan vere strategisk rett  å investere i heilelektriske fartøy no. I dag er det teknisk og operativt mogleg å realisere heilelektriske fartøy for fleire ulike segment.  

Potensialet er stort, anten det dreier seg om plattformforsyningsskip (PSV), konstruksjonsservicefartøy til havvind (CSOV) eller ekspedisjonscruiseskip (ECV)

SX218 Ulstein April22 Full El Charge2

Heilelektrisk CSOV

På Nor-Shipping-messa i 2022 lanserte Ulstein det banebrytande skipsdesignet ULSTEIN SX218, som er det første CSOV-skipet med ladefunksjonalitet offshore. Dette skipet er eit resultat av framstega i den elektriske framdriftsteknologien. I tillegg til å utvikle skipsdesign, byggjer også Ulstein fleire CSOV-skip. Desse er utvikla for å romme metanol som drivstoff, og med moglegheit til å integrere ekstra batterikapasitet for ein saumlaus overgang til heilelektrisk lading når den nødvendige infrastrukturen er på plass. 

Crew transfer in the Ulstein full electric PSV

Heilelektrisk PSV

ULSTEIN PX132-designet vart lansert i 2023 og kombinerer teknisk innsikt med kommersiell levedyktigheit og operasjonell effektivitet.  

Rett storleik har stått i sentrum for utviklinga av dette designet. Det gjer at plattformforsyningsfartøyet er svært konkurransedyktig i offshoreenergimarknaden. Det kompakte designet og den innovative TWIN X-STERN-skroglinja gir betydelege energisparande fordelar når skipet skal operere på dynamisk posisjon, og gir auka fleksibilitet i manøvrering. Utstyrt med ein stor batterikapasitet på 20 MWh og med ein rekkeviddeutvidar, set dette skipet ein ny standard i maritim transport. 

Concept design 'ULSTEIN SIF' tender operation.

Heilelektrisk cruise

Ulstein sitt første cruiseskip som kan gjennomføre heilelektriske operasjonar i nokre timar (ULSTEIN ZED) blei lansert i 2019. Sidan då har teknologien utvikla seg betydeleg. ULSTEIN SIF, som vart presentert på Seatrade Miami i 2022, opnar for ein ny æra i ekspedisjonscruise med heilelektriske batteridrivne operasjonar basert på opplading frå den thorium-drivne 'kraftstasjonen' ULSTEIN THOR. 

ULSTEIN SIF er 100 meter langt og har kapasitet til å romme opptil 160 personar. Batteriløysinga fører til utsleppsfrie, støyfrie cruiseopplevingar. Anten skipet navigerer i avsidesliggande arktiske og antarktiske farvatn, eller om det går i kystnære ruter med tilstrekkeleg infrastruktur for opplading, tilbyr dette fartøyet, som er utrusta med ULSTEIN X-BOW-design, ein fantastisk komfort, operasjonell funksjonalitet og drivstoffeffektivitet.  

Opplading av skip

I tillegg til å byggja nye fartøy, er omforming av eksisterande skip til batteridrift eit tiltak for operasjonar utan utslepp. Ulsteins erfaring med slike prosjekt, som til dømes Ulstein Hybrid Power Solution, viser skalérbarheita og tilpasningsevna elektriske framdriftssystem kan ha. 

ENOVA-støtte 

Dersom selskapet ditt er registrert i Brønnøysundregisteret, kan du få ENOVA-støtte til investeringar i heilelektriske nullutsleppsfartøy, ei ordning som vert støtta av Regjeringa. Desse initiativa omfattar også landbasert infrastruktur, inkludert ladestasjonar, og skal bidra til at berekraftige maritime løysingar vert tatt i bruk. 

Teknologien er moden, og presenterer ei spennande moglegheit for framsynte investorar. Er du klar til å ta til på denne reisa? 

Ta kontakt

Rolf Ottar Rovde DSC4480 comp bw

Rolf Ottar Rovde

Beskrivelse
Sales Manager
Tilknytning
Ulstein Power & Control AS

Siste nytt

Konseptdesign ULSTEIN THOR
Artikkel

Stor interesse for det Thorium-drivne fartøykonseptet ULSTEIN THOR

Etter lanseringa av skipskonseptet i april 2022, har marknaden vist ei enorm interesse for potensialet og kapasiteten til den Thorium-drivne ULSTEIN THOR. I ein polarcruisesamanheng kan ULSTEIN THOR åleine generere over 50 GWh energi i ein 150-dagars cruisekampanje. Det sparer meir enn 32 000 tonn i CO2-utslepp og vil kunne føre til ein betydeleg reduksjon av miljøavtrykket.

Rolf Ottar Rovde DSC4480 comp bw

Rolf Ottar Rovde

Sales Manager

Tilknytning
Ulstein Power & Control AS