Installation of Brunvoll azimuth thrusters, photo Brunvoll/Jørgen Eide.

Thrusterane installerte

I september 2020 vart dei tre framdriftsthrusterane installerte i kabelleggingsskipet 'Nexans Aurora' som er under bygging ved Ulstein Verft. Desse er siste tilskot i serien av Brunvoll sine azimuth-framdriftsthrusterar. Kvar av dei er på 3200 kW og har ein diameter på 2900 mm.

  • The 'Nexans Aurora' is positioned in the dock hall at Ulstein Verft. Photo: Daniel Osnes.
  • 'Nexans Aurora' azimuth thruster installed. Photo: Daniel Osnes.
  • Thruster installation underway. Photo: Daniel Osnes.
  • Nexans Aurora, stern azimuth on multiwheeler, photo Brunvoll, Jørgen Eide.

Transporten inne i dokkhallen gjekk føre seg på multiwheeler. Ulstein Verft sine to Goldhofer multiwheelerar har ein samla transportkapasitet på 640 tonn. I tillegg til dei tre framdriftsthrusterane som no har vorte installert ved Ulstein Verft, har det tidlegare på skrogverftet blitt installert to baugthrusterar, kvar på 3100kW, og ei opptrekkbar azimuth-eining på 3000kW, alle frå Brunvoll. Propelldiameter på desse er 3000mm.

Parallelle arbeidsoppgåver

Mange arbeidsoppgåver går føre seg samtidig i eit komplekst skipsbyggingsprosjekt som 'Nexans Aurora'. Fotoet nedanfor syner løftet av ein av dei to kabeltrekkmaskinane, såkalla 'tensioners', frå Maats Tech. Desse skal bidra til å trekke eller bremse kabelen. Skipet er også i ferd med å bli malt utvendig.

DSC06002

Siste nytt

Ulstein Verft DJI 0125
Pressemelding

Resultat for Ulstein i 2023

Ulstein Group hadde i 2023 ei omsetning på 1,4 milliardar kroner og eit driftsresultat på 49 millionar kroner. Kunnskap og erfaring frå Ulsteins meir enn hundreårige historie har skapt ein dynamisk og endringsvillig organisasjon som vi no dreg nytte av i overgangen til ei grønare og etterkvart meir fossilfri framtid.