Yno 15U - Lokkaren

B.nr. 15U - Byggeår 1960. Rederi: Namdalen Trafikkselskap, Namsos. Bygd ved Ulstein Mek. Verksted A/S.

Yno 15 Lakkaren
  • Lengde: 23,18 m
  • Bredde: 7,4 m
  • Skipstype: Ferge
  • Andre skipsnamn: "Nitrox"


HISTORIE
1994: Seld til J. Garvik i Bergen og skifta namn til "Nitrox".
1999: Seld til Seahorse Aquaculture, Aultbea, Scotland.
2016: Fortsatt aktiv - IMO 8871663