Yno 15U - Lokkaren

B.nr. 15U - Byggeår 1960. Rederi: Namdalen Trafikkselskap, Namsos. Bygd ved Ulstein Mek. Verksted A/S.

Yno 15 Lakkaren

Lengde: 23,18 m 
 

Bredde: 7,4 m 
 

Skipstype: Ferge 
 

Andre skipsnamn: "Nitrox"

 


HISTORIE 
1994: Seld til J. Garvik i Bergen og skifta namn til "Nitrox". 
1999: Seld til Seahorse Aquaculture, Aultbea, Scotland.
2016: Fortsatt aktiv - IMO 8871663