Yno 161 Tender Comet 2000 Px

Yno 161 - Tender Comet

In the past, the keel was first laid and ribs were added. The innovation of the 1970s was building in sections which were later welded together. This has the advantage of smaller hull sections which can be moved in different planes, making work on a hull simpler and quicker. 'Tender Comet' was built this way.

Lengde/length: 81,0 m 
 

Breidde/beam: 18,0 m 
 

Brutto tonnasje/gross tonnage: 1588 tonn/tonnes 
 

Dødvekt/dead weight: 2550 tonn/tonnes 
 

Fart/speed: 14 knop/knots 
 

Hovedmotorar/main engines: 2x MaK, totalt 4000 Hk/Hp 
 

Skipstype/ship type: Dykkerskip/diving vessel 
 

Andre skipsnamn/other ship names: "Far Comet", "Amy Chouest", "Ocean Explorer"

 

Skipshistorie

B.nr. 161 - Byggeår 1979. Rederi: K/S Comet, W. Wilh, Tønsberg. Bygd ved Ulstein Hatlø A/S avd. Hatlø. 

Før strakk ein kjøl og bygde på spant. Nytt i 1970-åra er bygging av seksjonar som så vert sveisa saman. Fordelen er mindre skrogdelar som kan bevegast i ulike plan, slik at arbeidet med skroget er enklare og raskare.

Denne var som dei andre Wilh. Wilhelmsen-båtane bygd som pipe-carrier, men i byggeperioden vart planane forandra. Den vart levert som dykkerbåt. 
 

1986 Seld til Farstad i Ålesund og fekk namn 'Far Comet'
1988 Seld til Alpha Marine Service, Bahamas og fekk nytt namn 'Amy Chouest'. Dette salget tilførte Farstad 10 mill. NOK etter at båtens gjeld var betalt
1993 Seld til Port Vila, Vanuatu og fekk nytt namn 'Ocean Explorer'. Den vart samtidig ombygd til seismikkfartøy
1997 Seld til PGS, beheldt same namn
2004 Arbeider fortsatt for PGS. Båten er registrert i Bergen og seglar under NIS-flagg
2016: Fortsatt aktiv - IMO 7805239. Eiger og driverselkap er fortsatt PSG Geophysical, Oslo, Norge. Flagg: Nassau, Bahamas

Ship history

Yno 161 - constructed in 1979. Shipowner: K/S Comet, W. Wilh, Tønsberg. Built at Ulstein Hatlø AS division Hatlø. 
 

As for the other Wilh. Wilhelmsen vessels, the 'Tender Comet' was built as a pipe carrier, but during the construction period, the plans changed. The vessel was delivered as a diving vessel.

1986 Sold to Farstad in Ålesund and renamed 'Far Comet'
1988 Sold to Alpha Marine Service, Bahamas and renamed 'Amy Chouest'. Farstad earned NOK 10 million on the sale after the vessel's debt had been paid
1993 Sold to Port Vila, Vanuatu and renamed 'Ocean Explorer'. Rebuilt to a seismic vessel
1997 Sold to PGS, kept the ship name
2004 Still sailing for PGS. The vessel is registered in Bergen and sails under NIS flag
2016: Still active - IMO 7805239. Owner and operator is still PSG Geophysical, Oslo, Norway. Flag: Nassau, Bahamas