Tungløftsavdelinga si mobilkran av typen Demag CC2800-1 kan løfte opp til 400 tonn når ho står på lekter. Løftet av 150-tonns A-ramma frå Palfinger vart gjennomført utan komplikasjonar.

Fekk på plass A-ramma på 'Nexans Aurora'

Den 29. januar 2021 skulle den 150-tonns A-ramma monterast på DP3-kabelleggingsskipet 'Nexans Aurora'. Vi gjennomførte transporten og løftet av A-ramma, og brukte då multiwheelerane våre, lekteren og mobilkrana.

Publisert
03 mars 2021
Del
  • A-ramma i ferd med å bli løfta på kabelleggingsskipet 'Nexans Aurora'.
First of four fairings being mounted on the Nexans Aurora
Den første av fire såkalla 'fairings' vart installert i akterenden av skipet i februar, med vår lekter som arbeidsunderlag.

Det 149,9 meter lange og 31 meter breie fartøyet er under bygging ved Ulstein Verft. Etter levering til Nexans i 2021 skal det arbeide i marknaden for fornybar energi til havs. ‘Nexans Aurora’ skal installere kablar på havbotnen, inkludert kablar som skal koble på havvindparkar til nettet.

Tungløftsavdelinga sine to multiwheelerar har ein samla kapasitet på 640 tonn, og vi brukte multiwheelerane til å transportere og deretter løfte opp A-ramma til vertikal stilling. Etter dette nytta vi mobilkrana av typen Demag CC2800-1, plassert på lekteren vår, til å løfte og posisjonere A-ramma. Krana kan løfte opp til 400 tonn når ho står på lekter.

I store delar av februar har lekteren vore i bruk som arbeidsunderlag for andre typar kraninstallasjonar til fartøyet.
 


 

Siste nytt

Gunvor Ulstein photo Marius Beck Dahle
Pressemelding

Gunvor Ulstein utnemnd som konsernsjef i Ulstein Group

I november 2023 kom den tidlegare konsernsjefen i Ulstein Group, Gunvor Ulstein, tilbake som konstituert konsernsjef. I eit styremøte i Ulstein Group den 25. januar 2024 vart ho utnemnd som konsernsjef i Ulstein Group.

Steel cut cermony Nexans nb 317
Pressemelding

Brennestart for Nexans sin neste CLV

Den 19. januar 2024, på dagen fire månader etter at skipsbyggingskontrakten vart signert, kunne Nexans Marine Operations AS og Ulstein Verft feire oppstarten på bygginga av Nexans sitt neste kabelleggingsfartøy. Til stades på brennestartsseremonien ved skrogverftet Crist var representantar frå Nexans, Ulstein Verft, DNV og Crist. 

DSC4731 comp bw

Jostein Sørnes

Section leader Heavy Lift/NDT operator

Tilknytning
Ulstein Verft AS