Capstan lift and installation on the Nexans Aurora.

Høg aktivitet på bygginga av 'Nexans Aurora'

Bygginga av kabelleggingsfartøyet 'Nexans Aurora' er i god gjenge ved Ulstein Verft. I eit komplekst nybyggingsprosjekt vert mange oppgåver utførte samtidig. Den 10. september 2020 vart kabel-kapstanen installert i ei kort pause i den pågåande malingsprosessen.

Publisert
11 september 2020
Del
  • Nexans Aurora om morgonen 11. september 2020
  • Beltekrana vår, ein Demag CC2800-1, i aksjon med å løfte kapstanen om bord i kabelleggingsskipet Nexans Aurora

I løpet av eit tidsrom på nokre få dagar i september 2020 skal kapstanen installerast, malinga pågår, og i tillegg skal thrusterane no monterast.

Med ei lengd på 149,9 meter, breidde på 31 meter og ei dødvekt på 17 000 tonn, er 'Nexans Aurora' eitt av dei største fartøya som har vorte bygd på Ulstein Verft. Med ein stor kabelkapasitet på 10 000 tonn og ei todelt svingskive er fartøyet godt førebudd for komplekse konstruksjonsoppgåver under tøffe vêrforhold. Det første oppdraget vil vere å installere eksportkablane for havvindprosjektet Seagreen. Bygginga av 1075 megawattprosjektet startar i 2021. Seagreen 1 vert Skottlands største vindpark.

Siste nytt

Ulstein Verft DJI 0125
Pressemelding

Resultat for Ulstein i 2023

Ulstein Group hadde i 2023 ei omsetning på 1,4 milliardar kroner og eit driftsresultat på 49 millionar kroner. Kunnskap og erfaring frå Ulsteins meir enn hundreårige historie har skapt ein dynamisk og endringsvillig organisasjon som vi no dreg nytte av i overgangen til ei grønare og etterkvart meir fossilfri framtid.