Capstan lift and installation on the Nexans Aurora.

Høg aktivitet på bygginga av 'Nexans Aurora'

Bygginga av kabelleggingsfartøyet 'Nexans Aurora' er i god gjenge ved Ulstein Verft. I eit komplekst nybyggingsprosjekt vert mange oppgåver utførte samtidig. Den 10. september 2020 vart kabel-kapstanen installert i ei kort pause i den pågåande malingsprosessen.

Publisert
11 september 2020
Del
  • Nexans Aurora om morgonen 11. september 2020
  • Beltekrana vår, ein Demag CC2800-1, i aksjon med å løfte kapstanen om bord i kabelleggingsskipet Nexans Aurora

I løpet av eit tidsrom på nokre få dagar i september 2020 skal kapstanen installerast, malinga pågår, og i tillegg skal thrusterane no monterast.

Med ei lengd på 149,9 meter, breidde på 31 meter og ei dødvekt på 17 000 tonn, er 'Nexans Aurora' eitt av dei største fartøya som har vorte bygd på Ulstein Verft. Med ein stor kabelkapasitet på 10 000 tonn og ei todelt svingskive er fartøyet godt førebudd for komplekse konstruksjonsoppgåver under tøffe vêrforhold. Det første oppdraget vil vere å installere eksportkablane for havvindprosjektet Seagreen. Bygginga av 1075 megawattprosjektet startar i 2021. Seagreen 1 vert Skottlands største vindpark.

Siste nytt

Gunvor Ulstein photo Marius Beck Dahle
Pressemelding

Gunvor Ulstein utnemnd som konsernsjef i Ulstein Group

I november 2023 kom den tidlegare konsernsjefen i Ulstein Group, Gunvor Ulstein, tilbake som konstituert konsernsjef. I eit styremøte i Ulstein Group den 25. januar 2024 vart ho utnemnd som konsernsjef i Ulstein Group.

Steel cut cermony Nexans nb 317
Pressemelding

Brennestart for Nexans sin neste CLV

Den 19. januar 2024, på dagen fire månader etter at skipsbyggingskontrakten vart signert, kunne Nexans Marine Operations AS og Ulstein Verft feire oppstarten på bygginga av Nexans sitt neste kabelleggingsfartøy. Til stades på brennestartsseremonien ved skrogverftet Crist var representantar frå Nexans, Ulstein Verft, DNV og Crist.