Transport av B 891 fra hall til flyte lekter for sjosetting 1

Frakta trålar på begge multiwheelerane

I april 2019 vart tungløftsavdelinga ved ​Ulstein Verft innleigd av Vard Aukra til å transportere ein trålar frå produksjonshallen til ein ventande synkelekter ved kai som skulle sjøsette trålaren.​ Det vert to slike jobbar til i løpet av sommaren og hausten.

Published
03 May 2019
Share
  • Transport av B 891 fra hall til flyte lekter for sjosetting

Til denne transporten vart begge multiwheelerane til tungløftsavdelinga nytta. Det maksimale løftet som kan takast med dei to multiwheelerane er totalt 640 tonn. I dette oppdraget var totalvekta på trålaren nesten 580 tonn, så oppdraget ligg nær grensa for det maksimale vi kan greie å frakte med dei to multiwheelerane kombinert.

Multiwheelerane er av typen Goldhofer SPMT (self-propelled module transporters) for å kunne flytte tyngre kolli. Desse vert typisk frakta på vår 'Flex' lekter saman med mobilkrana vår på oppdrag langs kysten.

Latest news

Concept design ULSTEIN THOR replenishment powering
Feature

Thorium-powered: ULSTEIN THOR zero-emission ship concept sparks major interest

Since unveiling the Thorium-powered ULSTEIN THOR design in April 2022, we have been swept by a wave of interest in the concept vessel and its unparalleled potential and capabilities. Set in a polar cruise context, ULSTEIN THOR alone could generate over 50 GWh of energy in a single 150-day cruise campaign. The result would be a significant environmental impact in Antarctica, with over 32,000 tonnes of CO2 emissions prevented.

DSC4731 comp bw

Jostein Sørnes

Section leader Heavy Lift/NDT operator

Affiliation
Ulstein Verft AS