Transport av B 891 fra hall til flyte lekter for sjosetting 1

Frakta trålar på begge multiwheelerane

I april 2019 vart tungløftsavdelinga ved ​Ulstein Verft innleigd av Vard Aukra til å transportere ein trålar frå produksjonshallen til ein ventande synkelekter ved kai som skulle sjøsette trålaren.​ Det vert to slike jobbar til i løpet av sommaren og hausten.

Published
03 May 2019
Share
  • Transport av B 891 fra hall til flyte lekter for sjosetting

Til denne transporten vart begge multiwheelerane til tungløftsavdelinga nytta. Det maksimale løftet som kan takast med dei to multiwheelerane er totalt 640 tonn. I dette oppdraget var totalvekta på trålaren nesten 580 tonn, så oppdraget ligg nær grensa for det maksimale vi kan greie å frakte med dei to multiwheelerane kombinert.

Multiwheelerane er av typen Goldhofer SPMT (self-propelled module transporters) for å kunne flytte tyngre kolli. Desse vert typisk frakta på vår 'Flex' lekter saman med mobilkrana vår på oppdrag langs kysten.

Latest news

Windea Leibniz Matthias Giebichenstein cmyk Per Eide
Feature

Dedication to offshore wind

Offshore wind energy generation is one means to reach international climate goals. Ulstein has developed offshore wind designs since 2006. The designs draw on our broad experience in oil and gas, and range from new turbine installation concepts to foundation installation vessels and service operation vessels.

DSC4731 comp bw

Jostein Sørnes

Section leader Heavy Lift/NDT operator

Affiliation
Ulstein Verft AS