Increasing competence for future missions

Published

An extensive course in Systems Engineering has started up at the Ulstein Group premises in Ulsteinvik as a means to strengthen the maritime industry. «It is important in a time of downturn to increase our competence in order to be firmly positioned for the future», comments Torild Bugge, HR director at Ulstein.

Of the 23 participants, 22 are employees at Ulstein. For some of these, the course will lead to further Master studies in Systems Engineering.

«Flexibility and change are essential key words, and we see this course as an ideal opportunity to invite our employees to further studies», says Bugge.

There is a global downturn in the maritime industry, which also affects Norway and the county of Møre of Romsdal, where Ulstein Group has its head office. Therefore, the maritime cluster organisations GCE Maritime and Mafoss initiated a course in Systems Engineering.

Systems Engineering is an interdisciplinary field of engineering that focuses on how to design and manage complex engineering systems over their life cycles. The program is held by the University College of Sørøst Norge, and is hosted by professor Alberto Sols.

Through the Mafoss/GCE Maritime initiative, other courses are also underway.

Some of the course participants.


Aukar kompetansen – klare for framtida.

Den 31. mars vart eit omfattande kurs i Systems Engineering starta opp på Ulstein Group sine lokale i Ulsteinvik. Kurset vert halde som eit tiltak for å styrke den maritime næringa.

Av dei 23 deltakarane, er 22 tilsette i Ulstein Group. For nokre av desse vil kurset føre til vidare masterstudiar innan Systems Engineering.

- Det er viktig å bruke tida i rolegare tider til å omstille og skulere seg for framtida. Vi ser på dette kurset som eit flott høve til å kunne invitere våre tilsette til å auke kompetansen sin gjennom vidareutdanning, seier Torild Bugge, som er HR-direktør i Ulstein Group.

Det er ein global nedgang i den maritime næringa, og dette påverkar Noreg og Møre Romsdal sterkt. Derfor har dei maritime klyngeorganisasjonane GCE Maritime og Mafoss initiert eit kurs i Systems Engineering.

Systems Engineering er eit tverrfagleg område innan engineering (detaljdesign) som fokuserer på korleis ein skal planlegge og styre komplekse tekniske system i løpet av deira livssyklus. Programmet vert halde av Høgskolen i Sørøst-Norge, og kursleiar er professor Alberto Sols.

Fleire andre kurs er også på gang gjennom Mafoss og GCE Maritime sitt initativ.