Nyheiter og artiklar

I Ulstein gjer vi visjonar om til verkelegheit, og vi skal vere ein pådrivar for framgang i den maritime næringa. 

Gjennom nyheitene og artiklane våre kan du lære meir om korleis vi jobbar i lag med kundar og partnarar og skaper konkurransekraft i næringa.

Ulstein Verft DJI 0125
Pressemelding

Endra leiing i Ulstein Group

Konsernsjef i Ulstein Group, Cathrine Kristiseter Marti, har valt å  takke ja til ei ny moglegheit utanfor konsernet og seier dermed opp stillinga si. Tidlegare konsernsjef Gunvor Ulstein går inn som konstituert konsernsjef frå 29. november 2023.

SX124 Shearwater Oct22 Transit In Waves SB Side 2
Oppdatering

Første tilbakemelding frå SW Tasman

Shearwater GeoServices sitt nykonverterte seismikkskip, 'SW Tasman', har vore i arbeid sidan juli 2023. Skipet har to ROV-ar, og oppgåver knytt til nodar, som tidlegare vart utførde av to skip, har no blitt gjennomført av berre eitt. Meir plass, enklare tilgang og gode løysingar i arbeidsarealet vert nemnde blant dei positive tilbakemeldingane frå mannskapet.

Mobilkranloeft i Hamar Hamar kommune 2
Artikkel

Mobilkrana på første innlandsoppdrag

Etter 44 mil på vegen over fjellet frå Ulsteinvik, demontert og fordelt på 16 semitrailerlass, kom Ulstein Verft si mobilkran fram til Hamar for å løfte på plass ein del av Espern bru tredje helga i oktober 2023. Dette er første gongen tungløftsavdelinga gjennomfører oppdrag borte frå kysten.

Kranløft
Yno 41 Ecofive Wstcon Svein Egil Oekland 0702
Oppdatering

Ferdigstilling av ECOFIVE-trålaren

I midten av oktober 2023 kom slepet av Bluewild sin nye trålar fram til Westcon Ølen for ferdigstilling. Fiskebåten er utvikla av Ulstein Design & Solutions AS saman med reiarlaget, og vil sette ein ny, grøn standard innan trålfiske.

Bluewild fishing vessel catch reception
Artikkel

Fangstløysinga i ECOFIVE forklart

Trålfiske har alltid bydd på nokre utfordringar. ECOFIVE-løysinga frå Bluewild er ei ambisiøs satsing som vil halde kvaliteten på fangsten høg, og som vert realisert i ein fabrikktrålar utvikla av Ulstein Design & Solutions saman med rederiet. Ein forklarande animasjonsfilm i denne artikkelen forklarar fangstløysinga.