References

Our shipbuilding history dates back to 1917, starting with the repairs and construction of fishing vessels, followed by steel newbuilds including passenger ships, ferries and offshore vessels.

Skipsbyggingshistoria til Ulstein starta i 1917. Frå starten arbeidde skipsbyggarane med reparasjonar og konstruksjon av fiskebåtar i tre. Deretter kom stålbåtar, og desse var av fleire typar, mellom anna passasjerfartøy, roro-skip, ferger og offshoreskip. Den eigenutvikla designserien UT-design vart introdusert i 1960-åra, etterfølgd av ULSTEIN-design frå 2000.

Please contact us for more information

Companies